لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (27)
تالیف (30)
ترجمه (0)
تهران (30)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (23)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق اداری (2) (رشته حقوق)
نويسنده:حسن خسروی ؛ نويسنده:ابراهیم موسی‌زاده ؛ ويراستار:حسین آل‌کجباف - دانشگاه پیام نور - دیویی: 343.5506 - 258 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 290000 ریال - 3 -0557-14-964-978 انتخاب
2- حقوق اساسی
نويسنده:حسن خسروی - خرسندی - دیویی: 342 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 23 سال 1398 - 450000 ریال - 0 -297-114-600-978 انتخاب
3- حقوق اداری (2) (رشته حقوق)
نويسنده:حسن خسروی ؛ نويسنده:ابراهیم موسی‌زاده ؛ ويراستار:حسین آل‌کجباف - دانشگاه پیام نور - دیویی: 343.5506 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1399 - 340000 ریال - 3 -0557-14-964-978 انتخاب
4- حقوق اساسی
نويسنده:حسن خسروی - خرسندی - دیویی: 342 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 24 سال 1398 - 450000 ریال - 0 -297-114-600-978 انتخاب
5- حقوق اساسی (رشته مدیریت)
نويسنده:حسن خسروی - خرسندی - دیویی: 342 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 160000 ریال - 0 -297-114-600-978 انتخاب
6- حقوق اساسی (رشته مدیریت)
نويسنده:حسن خسروی - خرسندی - دیویی: 342 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 200000 ریال - 0 -297-114-600-978 انتخاب
7- حقوق اساسی (رشته مدیریت)
نويسنده:حسن خسروی - خرسندی - دیویی: 342 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 200000 ریال - 0 -297-114-600-978 انتخاب
8- آشنایی با قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:حسن خسروی - مجد - دیویی: 342.55023 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 9 -181-193-600-978 انتخاب
9- حقوق اساسی (رشته مدیریت)
نويسنده:حسن خسروی - خرسندی - دیویی: 342 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 200000 ریال - 0 -297-114-600-978 انتخاب
10- حقوق اساسی (رشته مدیریت)
نويسنده:حسن خسروی - خرسندی - دیویی: 342 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1396 - 200000 ریال - 0 -297-114-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3