لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (0)
تالیف (36)
ترجمه (3)
تهران (39)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (39) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- امام مهدی و منتظران از زبان نهج البلاغه
گردآورنده:امیرمحمد داودی‌پور ؛ مترجم:سیدجعفر شهیدی ؛ تصويرگر:مرتضی محمدی - امام رئوف - دیویی: 297.9515 - 16 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 0 -02-8196-600-978 انتخاب
2- پاداش زیارت امام حسین (ع)
گردآورنده:عباس محمدقلیان ؛ گردآورنده:امیرمحمد داودی‌پور - امام رئوف،نگار - دیویی: 297.7645 - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 7 -8-93470-600-978 انتخاب
3- امام مهدی و منتظران از زبان صحیفه سجادیه
گردآورنده:امیرمحمد داودی‌پور ؛ مترجم:سیدعلی موسوی‌گرمارودی ؛ خطاط:سیاوش حسینی - امام رئوف - دیویی: 297.772 - 16 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 7 -03-8196-600-978 انتخاب
4- امام مهدی و منتظران از زبان امام رئوف
گردآورنده:امیرمحمد داودی‌پور - امام رئوف - دیویی: 297.959 - 48 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2 -3-93470-600-978 انتخاب
5- مشهد 2017 پایتخت فرهنگ اسلامی = عاصمه الثقافه الاسلامیه
گردآورنده:امیرمحمد داودی‌پور ؛ مترجم:فریده مهدوی‌دامغانی ؛ مترجم:علی مشکوری - امام رئوف - دیویی: 955.82 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 9 -12-8196-600-978 انتخاب
6- فاطمه‌ی زهرا از زبان امام رئوف
گردآورنده:امیرمحمد داودی‌پور - امام رئوف - دیویی: 297.973 - 16 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 9 -4-93470-600-978 انتخاب
7- امام مهدی و منتظران از زبان قرآن و نیکان
نويسنده:امیرمحمد داودی‌پور - امام رئوف - دیویی: 297.218 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 0 -15-8196-600-978 انتخاب
8- امام مهدی و منتظران از زبان پیامبر اکرم (ص)
گردآورنده:امیرمحمد داودی‌پور ؛ مقدمه:محمدتقی اختیاری - امام رئوف - دیویی: 297.959 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 4 -6-94650-600-978 انتخاب
9- امام مهدی و منتظران از زبان امام عسکری (ع)
گردآورنده:امیرمحمد داودی‌پور ؛ مقدمه:محمدتقی اختیاری - یاس‌ نگار - دیویی: 297.959 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 60000 ریال - 0 -6-94210-600-978 انتخاب
10- امام مهدی و منتظران از زبان قرآن کریم
گردآورنده:امیرمحمد داودی‌پور ؛ مترجم:ابوالقاسم امامی - امام رئوف - دیویی: 297.159 - 16 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 ریال - 7 -5-94650-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4