لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (9)
تالیف (12)
ترجمه (5)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جادوی ششم
نويسنده:ملیکا ملک‌آرا ؛ نويسنده:نسیم خانمحمدی ؛ نويسنده:محمدرضا مهماندوست - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - دیویی: 372.24076 - 554 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 3000 نسخه - 365000 ریال - 6 -80-8881-964-978 انتخاب
2- جادوی ششم
نويسنده:ملیکا ملک‌آرا ؛ نويسنده:نسیم خانمحمدی ؛ نويسنده:محمدرضا مهماندوست - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - دیویی: 372.24076 - 528 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 3000 نسخه - 300000 ریال - 6 -80-8881-964-978 انتخاب
3- زندگی در اینجا و اکنون: هنر زندگی متعالی
نويسنده:آبراهام‌هرولد مزلو ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ ويراستار:مریم غنی‌زاده - فراروان - دیویی: 150.198 - 530 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 500 نسخه - 300000 ریال - 2 -24-6135-964 انتخاب
4- پرسشهای چهارگزینه‌ای فیزیک (4)
نويسنده:مریم صادقی ؛ نويسنده:مریم غنی‌زاده - راه ظفر - دیویی: 530.076 - 336 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 5 -4-90550-964 انتخاب
5- جادوی ششم
نويسنده:ملیکا ملک‌آرا ؛ نويسنده:نسیم خانمحمدی ؛ نويسنده:محمدرضا مهماندوست - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - دیویی: 372.24076 - 528 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 300000 ریال - 6 -0-88818-964-978 انتخاب
6- جادوی ششم
نويسنده:ملیکا ملک‌آرا ؛ نويسنده:نسیم خانمحمدی ؛ نويسنده:محمدرضا مهماندوست - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - دیویی: 372.24076 - 528 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 3000 نسخه - 250000 ریال - 6 -80-8881-964-978 انتخاب
7- از مجموعه کتاب‌های جادویی سوم ابتدایی (ویژه تیزهوشان)
نويسنده:ملیکا ملک‌آرا ؛ نويسنده:سحر عباسی ؛ نويسنده:شوکت فرامرزی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - دیویی: 372.24076 - 322 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 200000 ریال - 1 -69-8881-964-978 انتخاب
8- جادوی ششم
نويسنده:ملیکا ملک‌آرا ؛ نويسنده:نسیم خانمحمدی ؛ نويسنده:محمدرضا مهماندوست - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - دیویی: 372.24076 - 528 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 3000 نسخه - 300000 ریال - 6 -80-8881-964-978 انتخاب
9- زندگی در اینجا و اکنون: هنر زندگی متعالی
نويسنده:آبراهام‌هرولد مزلو ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ ويراستار:مریم غنی‌زاده - فراروان - دیویی: 150.198 - 532 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 500 نسخه - 190000 ریال - 2 -24-6135-964 انتخاب
10- زندگی در اینجا و اکنون: هنر زندگی متعالی
نويسنده:آبراهام‌هرولد مزلو ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ ويراستار:مریم غنی‌زاده - فراروان - دیویی: 150.198 - 536 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 2 -24-6135-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2