لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (9)
تالیف (12)
ترجمه (5)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ریاضی 5: پنجم دبستان
نويسنده:میریعقوب موسوی ؛ زيرنظر:محمدحسن کاهه ؛ ويراستار:مارال بافنده - قلم علم،کاهه - دیویی: 510.76 - 248 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 8 -112-273-600-978 انتخاب
2- پرسشهای چهارگزینه‌ای فیزیک (4)
نويسنده:مریم صادقی ؛ نويسنده:مریم غنی‌زاده - راه ظفر - دیویی: 530.076 - 336 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5 -4-90550-964 انتخاب
3- جادوی ششم
نويسنده:ملیکا ملک‌آرا ؛ نويسنده:نسیم خانمحمدی ؛ نويسنده:محمدرضا مهماندوست - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - دیویی: 372.24076 - 528 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 300000 ریال - 6 -0-88818-964-978 انتخاب
4- پرسشهای چهارگزینه‌ای فیزیک (4)
نويسنده:مریم صادقی ؛ نويسنده:مریم غنی‌زاده - راه ظفر - دیویی: 530.076 - 336 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5 -4-90550-964 انتخاب
5- جادوی ششم
نويسنده:ملیکا ملک‌آرا ؛ نويسنده:نسیم خانمحمدی ؛ نويسنده:محمدرضا مهماندوست - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - دیویی: 372.24076 - 528 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 250000 ریال - 6 -80-8881-964-978 انتخاب
6- زندگی در اینجا و اکنون: هنر زندگی متعالی
نويسنده:آبراهام‌هرولد مزلو ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ ويراستار:مریم غنی‌زاده - فراروان - دیویی: 150.198 - 536 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 35000 ریال - 2 -24-6135-964 انتخاب
7- جادوی ششم
نويسنده:ملیکا ملک‌آرا ؛ نويسنده:نسیم خانمحمدی ؛ نويسنده:محمدرضا مهماندوست - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - دیویی: 372.24076 - 528 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 300000 ریال - 6 -80-8881-964-978 انتخاب
8- زندگی در اینجا و اکنون: هنر زندگی متعالی
نويسنده:آبراهام‌هرولد مزلو ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ ويراستار:مریم غنی‌زاده - فراروان - دیویی: 150.198 - 536 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 80000 ریال - 2 -24-6135-964 انتخاب
9- برگزیده قالیچه‌های کاخ گلستان
نويسنده:شکوفه مصباحی ؛ مترجم:رحیم خراسانی ؛ ويراستار:مریم غنی‌زاده - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری - دیویی: 746.755 - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 600000 ریال - 3 -53-8412-600-978 انتخاب
10- جادوی ششم
نويسنده:ملیکا ملک‌آرا ؛ نويسنده:نسیم خانمحمدی ؛ نويسنده:محمدرضا مهماندوست - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - دیویی: 372.24076 - 554 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 365000 ریال - 6 -80-8881-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2