لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (9)
تالیف (12)
ترجمه (5)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جادوی ششم
نويسنده:ملیکا ملک‌آرا ؛ نويسنده:نسیم خانمحمدی ؛ نويسنده:محمدرضا مهماندوست - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - دیویی: 372.24076 - 528 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 300000 ریال - انتخاب
2- جادوی ششم
نويسنده:ملیکا ملک‌آرا ؛ نويسنده:نسیم خانمحمدی ؛ نويسنده:محمدرضا مهماندوست - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - دیویی: 372.24076 - 528 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 250000 ریال - 6 -80-8881-964-978 انتخاب
3- جادوی ششم
نويسنده:ملیکا ملک‌آرا ؛ نويسنده:نسیم خانمحمدی ؛ نويسنده:محمدرضا مهماندوست - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - دیویی: 372.24076 - 528 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 300000 ریال - 6 -80-8881-964-978 انتخاب
4- جادوی ششم
نويسنده:ملیکا ملک‌آرا ؛ نويسنده:نسیم خانمحمدی ؛ نويسنده:محمدرضا مهماندوست - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - دیویی: 372.24076 - 528 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 300000 ریال - 6 -80-8881-964-978 انتخاب
5- چالش‌های حقوقی در معاملات بازرگانی بین‌المللی
نويسنده:مهراب داراب‌پور ؛ نويسنده:مصطفی السان ؛ نويسنده:علی‌اکبر ادیب - خرسندی - دیویی: 346.07 - 544 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 450000 ریال - 6 -688-114-600-978 انتخاب
6- از مجموعه کتاب‌های جادویی چهارم ابتدایی (ویژه تیزهوشان)
نويسنده:ملیکا ملک‌آرا ؛ نويسنده:سحر عباسی ؛ نويسنده:شوکت فرامرزی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - دیویی: 372.24076 - 460 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 260000 ریال - 7 -70-8881-964-978 انتخاب
7- برگزیده قالیچه‌های کاخ گلستان
نويسنده:شکوفه مصباحی ؛ مترجم:رحیم خراسانی ؛ ويراستار:مریم غنی‌زاده - پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری - دیویی: 746.755 - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 600000 ریال - 3 -53-8412-600-978 انتخاب
8- از مجموعه کتاب‌های جادویی سوم ابتدایی (ویژه تیزهوشان)
نويسنده:ملیکا ملک‌آرا ؛ نويسنده:سحر عباسی ؛ نويسنده:شوکت فرامرزی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - دیویی: 372.24076 - 322 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200000 ریال - 1 -69-8881-964-978 انتخاب
9- جادوی ششم
نويسنده:ملیکا ملک‌آرا ؛ نويسنده:نسیم خانمحمدی ؛ نويسنده:محمدرضا مهماندوست - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - دیویی: 372.24076 - 554 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 365000 ریال - 6 -80-8881-964-978 انتخاب
10- ریاضی 5: پنجم دبستان
نويسنده:میریعقوب موسوی ؛ زيرنظر:محمدحسن کاهه ؛ ويراستار:مارال بافنده - قلم علم،کاهه - دیویی: 510.76 - 248 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 8 -112-273-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2