لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(51)
چاپ مجدد (53)
تالیف (104)
ترجمه (0)
تهران (47)
شهرستان (57)
كودك و نوجوان (98)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (104) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رستم و اسفندیار
بازنويسي:سعیده موسوی‌زاده ؛ مترجم:حسین کشیری ؛ تصويرگر:مریم ظریف‌رضایی - سخن گستر - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 8000 ریال - 3 -158-477-964 انتخاب
2- کیکاووس و دیو سفید
بازنويسي:سعیده موسوی‌زاده ؛ مترجم:حسین کشیری ؛ تصويرگر:مریم ظریف‌رضایی - سخن گستر - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 1 -159-477-964 انتخاب
3- عروسک خوشگل من
شاعر:سعیده موسوی‌زاده ؛ تصويرگر:اکرم قاسمی - آوای باران - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 5000 ریال - 4 -68-6686-600-978 انتخاب
4- هفت‌ خوان رستم
بازنويسي:سعیده موسوی‌زاده ؛ مترجم:حسین کشیری ؛ نقاش:عارفه حق‌گشایی - خانه هنر - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 0 -25-2879-964-978 انتخاب
5- شهروند کوچولو 3
نويسنده:عظیمه حق‌گشایی ؛ شاعر:سعیده موسوی‌زاده ؛ زيرنظر:ابوالفضل بختیاری - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - دیویی: 307.76 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 18000 ریال - 8 -435-238-964-978 انتخاب
6- هفت ‌خوان رستم
بازنويسي:سعیده موسوی‌زاده ؛ مترجم:حسین کشیری ؛ نقاش:عارفه حق‌گشایی - خانه هنر - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 15000 ریال - 0 -25-2879-964-978 انتخاب
7- شیر مغرور و خرگوش دانا
شاعر:سعیده موسوی‌زاده ؛ نقاش:راضیه وجدانی‌مقدم ؛ نقاش:مرضیه وجدانی - آیین تربیت - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3500 ریال - 4 -050-428-964 انتخاب
8- زال و سیمرغ
بازنويسي:سعیده موسوی‌زاده ؛ مترجم:حسین کشیری ؛ تصويرگر:مریم ظریف‌رضایی - سخن گستر - دیویی: 398.22 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 9 -141-477-964 انتخاب
9- عموجونم لوله‌کشه
شاعر:سعیده موسوی‌زاده ؛ تصويرگر:اکرم قاسمی - آوای باران - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 5000 ریال - 6 -93-6686-600-978 انتخاب
10- زال و سیمرغ
بازنويسي:سعیده موسوی‌زاده ؛ مترجم:حسین کشیری ؛ نقاش:مریم ظریف‌رضایی - سخن گستر - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 9 -141-477-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11