لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (52)
تالیف (101)
ترجمه (0)
تهران (44)
شهرستان (57)
كودك و نوجوان (96)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (101) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شهروند کوچولو 3
نويسنده:عظیمه حق‌گشایی ؛ شاعر:سعیده موسوی‌زاده ؛ زيرنظر:ابوالفضل بختیاری - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - دیویی: 307.76 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 4000 نسخه - 18000 ریال - 8 -435-238-964-978 انتخاب
2- ضحاک و کاوه آهنگر
بازنويسي:سعیده موسوی‌زاده ؛ مترجم:حسین کشیری ؛ نقاش:عارفه حق‌گشایی - سخن گستر - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 5000 نسخه - 48000 ریال - 5 -143-477-964 انتخاب
3- رستم و اسفندیار
بازنويسي:سعیده موسوی‌زاده ؛ مترجم:حسین کشیری ؛ تصويرگر:مریم ظریف‌رضایی - سخن گستر - دیویی: 398.22 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 1000 نسخه - 3 -158-477-964 انتخاب
4- رستم و اسفندیار
بازنويسي:سعیده موسوی‌زاده ؛ مترجم:حسین کشیری ؛ تصويرگر:مریم ظریف‌رضایی - سخن گستر - دیویی: 398.22 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 1000 نسخه - 3 -158-477-964 انتخاب
5- مرا مثل یک ابر بالا ببر
شاعر:سعیده موسوی‌زاده ؛ تصويرگر:سارا علی‌بابایی - به‌نشر، کتابهای ‌پروانه - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 7 -2471-02-964-978 انتخاب
6- هی برف، برف، هی برف
شاعر:سعیده موسوی‌زاده ؛ تصويرگر:ایلگار رحیمی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 8fa1 - 34 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 59000 ریال - 0 -575-175-600-978 انتخاب
7- هفت ‌خوان رستم
بازنويسي:سعیده موسوی‌زاده ؛ مترجم:حسین کشیری ؛ نقاش:عارفه حق‌گشایی - سخن گستر - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 5000 نسخه - 48000 ریال - 7 -142-477-964 انتخاب
8- شعرهای پاشنه بلند
شاعر:سعیده موسوی‌زاده - قدیانی - دیویی: 8fa1.62 - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 2 -925-251-600-978 انتخاب
9- هفت ‌خوان رستم
بازنويسي:سعیده موسوی‌زاده ؛ مترجم:حسین کشیری ؛ تصويرگر:عارفه حق‌گشایی - سخن گستر - دیویی: 398.22 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 1000 نسخه - 7 -142-477-964 انتخاب
10- هفت ‌خوان رستم
بازنويسي:سعیده موسوی‌زاده ؛ مترجم:حسین کشیری ؛ تصويرگر:عارفه حق‌گشایی - سخن گستر - دیویی: 398.22 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 1000 نسخه - 7 -142-477-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11