لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (29)
تالیف (0)
ترجمه (44)
تهران (44)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (44)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (44) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شکرگزاری: راهنمایی، برای شکرگزار بودن کودکان
نويسنده:مایکلین ماندی ؛ مترجم:برزو سریزدی ؛ ويراستار:محمدعلی معصومی - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - دیویی: 179.9 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 100000 ریال - 9 -88-2785-964-978 انتخاب
2- عصبانی ‌شدن همیشه بد نیست: راهنمای کودک درباره عصبانیت
نويسنده:مایکلین ماندی ؛ مترجم:برزو سریزدی ؛ ويراستار:محمدعلی معصومی - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - دیویی: 305.231 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 150000 ریال - 0 -94-2785-964-978 انتخاب
3- مدرسه دوست‌داشتنی من: راهنمای کودک برای رویارویی با مشکلات مدرسه
نويسنده:مایکلین ماندی ؛ مترجم:برزو سریزدی ؛ ويراستار:محمدعلی معصومی - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - دیویی: 305.231 - 34 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 60000 ریال - 9 -91-2785-964-978 انتخاب
4- عصبانیت آن قدرها هم بد نیست
نويسنده:مایکلین ماندی ؛ مترجم:مریم رزاقی‌مقدم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 152.4 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 65000 ریال - 1 -1022-12-964-978 انتخاب
5- سلام محله جدید: کتابی برای زمان جابه‌جایی خانه
نويسنده:مایکلین ماندی ؛ مترجم:برزو سریزدی ؛ ويراستار:محمدعلی معصومی - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - دیویی: 305.231 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 150000 ریال - 8 -21-8733-600-978 انتخاب
6- عصبانی ‌شدن همیشه بد نیست: راهنمای کودک درباره عصبانیت
نويسنده:مایکلین ماندی ؛ مترجم:برزو سریزدی ؛ ويراستار:محمدعلی معصومی - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - دیویی: 305.231 - 34 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 60000 ریال - 0 -94-2785-964-978 انتخاب
7- دعاهای من
نويسنده:مایکلین ماندی ؛ مترجم:مریم رزاقی‌مقدم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - سروش - دیویی: 152.4 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 65000 ریال - 0 -1016-12-964-978 انتخاب
8- خواهرها و برادرها: کتابی درباره اختلاف بین خواهرها و برادرها
نويسنده:مایکلین ماندی ؛ مترجم:برزو سریزدی ؛ ويراستار:محمدعلی معصومی - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - دیویی: 305.231 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 5 -22-8733-600-978 انتخاب
9- کودک مهربان
نويسنده:مایکلین ماندی ؛ مترجم:مریم رزاقی‌مقدم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - سروش - دیویی: 152.4 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 65000 ریال - 1 -1019-12-964-978 انتخاب
10- کودک مهربان
نويسنده:مایکلین ماندی ؛ مترجم:مریم رزاقی‌مقدم ؛ مترجم:سپیده خلیلی - سروش - دیویی: 152.4 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 55000 ریال - 6 -0897-12-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5