لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (27)
تالیف (28)
ترجمه (0)
تهران (28)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (28)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اعداد
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 513 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 1 -206-252-600-978 انتخاب
2- شکل‌های هندسی برای کودکان 4 تا 6 سال
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی - آبرنگ - دیویی: 516 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 20000 نسخه - 95000 ریال - 4 -205-252-600-978 انتخاب
3- اندازه‌ها و مفاهیم مکانی برای کودکان 4 تا 6 سال
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی - آبرنگ - دیویی: 153.7 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 18000 نسخه - 95000 ریال - 3 -202-252-600-978 انتخاب
4- اندازه‌ها و مفاهیم مکانی برای کودکان 4 تا 6 سال
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی - آبرنگ - دیویی: 153.7 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 5000 نسخه - 95000 ریال - 3 -202-252-600-978 انتخاب
5- الگوها و رابطه‌ها
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی - آبرنگ - دیویی: 153.9 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 5000 نسخه - 95000 ریال - 7 -204-252-600-978 انتخاب
6- اعداد
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 513 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 1 -206-252-600-978 انتخاب
7- شکل‌های هندسی
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی - آبرنگ - دیویی: 516 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 4 -205-252-600-978 انتخاب
8- اندازه‌ها و مفاهیم مکانی برای کودکان 4 تا 6 سال
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی - آبرنگ - دیویی: 153.7 - 30 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1398 - 25000 نسخه - 95000 ریال - 3 -202-252-600-978 انتخاب
9- الگوها و رابطه‌ها
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی - آبرنگ - دیویی: 153.9 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 7 -204-252-600-978 انتخاب
10- شکل‌های هندسی برای کودکان 4 تا 6 سال
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی - آبرنگ - دیویی: 516 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 5000 نسخه - 95000 ریال - 4 -205-252-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3