لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (20)
تالیف (0)
ترجمه (25)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چگونه کمتر نگران پول باشیم
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 7 -15-6047-600-978 انتخاب
2- چگونه کمتر نگران پول باشیم
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 7 -15-6047-600-978 انتخاب
3- چگونه کمتر نگران پول باشیم
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 7 -15-6047-600-978 انتخاب
4- هنر چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند
نويسنده:آلن دوباتن ؛ نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:گلی امامی - موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1400 نسخه - 520000 ریال - 3 -212-152-600-978 انتخاب
5- درس‌های نیچه برای زندگی
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:صالح نجفی - هنوز - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 7 -02-6047-600-978 انتخاب
6- درس‌های نیچه برای زندگی
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 7 -02-6047-600-978 انتخاب
7- هنر همچون درمان
نويسنده:آلن دوباتن ؛ نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:مهرناز مصباح - نشر چشمه - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 3 -615-229-600-978 انتخاب
8- شرایط عشق: فلسفه صمیمیت
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:مسعود علیا - ققنوس - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1100 نسخه - 170000 ریال - 2 -697-311-964-978 انتخاب
9- هنر همچون درمان
نويسنده:آلن دوباتن ؛ نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:مهرناز مصباح - نشر چشمه - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 1000 نسخه - 3 -615-229-600-978 انتخاب
10- درس‌های نیچه برای زندگی
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:صالح نجفی - هنوز - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 7 -02-6047-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3