لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (23)
تالیف (0)
ترجمه (28)
تهران (28)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درس‌های نیچه برای زندگی
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:صالح نجفی - هنوز - دیویی: 193 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 140000 ریال - 7 -02-6047-600-978 انتخاب
2- هنر همچون درمان
نويسنده:آلن دوباتن ؛ نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:مهرناز مصباح - نشر چشمه - دیویی: 701.18 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 3 -615-229-600-978 انتخاب
3- شرایط عشق: فلسفه صمیمیت
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:مسعود علیا - ققنوس - دیویی: 152.41 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 170000 ریال - 2 -697-311-964-978 انتخاب
4- درس‌های نیچه برای زندگی
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - دیویی: 193 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 170000 ریال - 7 -02-6047-600-978 انتخاب
5- شرایط عشق: فلسفه صمیمیت
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:مسعود علیا - ققنوس - دیویی: 152.41 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 110000 ریال - 2 -697-311-964-978 انتخاب
6- هنر همچون درمان
نويسنده:آلن دوباتن ؛ نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:مهرناز مصباح - نشر چشمه - دیویی: 701.18 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 3 -615-229-600-978 انتخاب
7- چگونه کمتر نگران پول باشیم
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - دیویی: 332.4 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 110000 ریال - 7 -15-6047-600-978 انتخاب
8- شرایط عشق: فلسفه صمیمیت
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:مسعود علیا - ققنوس - دیویی: 152.41 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 95000 ریال - 2 -697-311-964-978 انتخاب
9- هنر چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند
نويسنده:آلن دوباتن ؛ نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:گلی امامی - موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر - دیویی: 701.18 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 520000 ریال - 3 -212-152-600-978 انتخاب
10- چگونه کمتر نگران پول باشیم
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - دیویی: 332.4 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 110000 ریال - 7 -15-6047-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3