لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (23)
تالیف (0)
ترجمه (28)
تهران (28)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قدرت پنهان زیبایی: چرا خوشبختی در نگاه تماشاگر نهفته است
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:سهیل سمی - ققنوس - دیویی: 111.85 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1650 نسخه - 110000 ریال - 4 -651-311-964-978 انتخاب
2- هنر همچون درمان
نويسنده:آلن دوباتن ؛ نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:مهرناز مصباح - نشر چشمه - دیویی: 701.18 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 1000 نسخه - 3 -615-229-600-978 انتخاب
3- شرایط عشق: فلسفه صمیمیت
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:مسعود علیا - ققنوس - دیویی: 152.41 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1650 نسخه - 95000 ریال - 2 -697-311-964-978 انتخاب
4- درس‌های نیچه برای زندگی
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:صالح نجفی - هنوز - دیویی: 193 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 7 -02-6047-600-978 انتخاب
5- چگونه کمتر نگران پول باشیم
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - دیویی: 332.4 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 7 -15-6047-600-978 انتخاب
6- چگونه کمتر نگران پول باشیم
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - دیویی: 332.4 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 7 -15-6047-600-978 انتخاب
7- درس‌های نیچه برای زندگی
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - دیویی: 193 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 7 -02-6047-600-978 انتخاب
8- درس‌های نیچه برای زندگی
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - دیویی: 193 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 7 -02-6047-600-978 انتخاب
9- چگونه کمتر نگران پول باشیم
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - دیویی: 332.4 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 7 -15-6047-600-978 انتخاب
10- درس‌های نیچه برای زندگی
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:صالح نجفی - هنوز - دیویی: 193 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 7 -02-6047-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3