لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معماری برای کودکان بی‌سرپرست با رویکرد روانشناسی محیطی: ایجاد رضایتمندی سکونتی با رویکرد مشارکتی تاثیر رنگ در ایجاد ...
نويسنده:مژده صیادی - گوهر دانش - 140 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 200 نسخه - 200000 ریال - 4 -083-164-600-978 انتخاب
2- معماری برای کودکان بی‌سرپرست با رویکرد روانشناسی محیطی: ایجاد رضایتمندی سکونتی با رویکرد مشارکتی تاثیر رنگ در ایجاد ...
نويسنده:مژده صیادی - گوهر دانش - 142 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 50 نسخه - 200000 ریال - 4 -083-164-600-978 انتخاب
3- سنت و مدرنیسم در معماری کشورهای غیراسلامی: کنش،‌ میان پایاگرایی سنت و پویانگری مدرنیسم
نويسنده:محسن اسماعیلی ؛ نويسنده:رعنا ایازی ؛ نويسنده:آرزو بهنامی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین - 164 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 135000 ریال - 7 -4948-10-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1