لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(64)
چاپ مجدد (0)
تالیف (34)
ترجمه (30)
تهران (38)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (64)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (64) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشتی دایناسورها
نويسنده:ناهید رحیمی ؛ تصويرگر:شیرین شیخی - براق - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2500 نسخه - 120000 ریال - 3 -001-466-600-978 انتخاب
2- نیما و ترافیک و مرور
گردآورنده:ناهید رحیمی ؛ تصويرگر:طیبه توسلی - براق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2500 نسخه - 35000 ریال - 7 -102-466-600-978 انتخاب
3- فروشگاه جادویی خاله کانگرو
نويسنده: گروه نویسندگان فناوری آسان کتاب ؛ مترجم:ناهید رحیمی ؛ ويراستار:ابوذر هدایتی - دادجو - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 2 -36-6210-622-978 انتخاب
4- من کشاورز هستم
نويسنده:امیلی بومون ؛ مترجم:آرزو رمضانی ؛ ويراستار:لیلی کشفی - بین‌المللی آبرنگ - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 9 -581-252-600-978 انتخاب
5- عبور و مرور
گردآورنده:ناهید رحیمی ؛ تصويرگر:طیبه توسلی - براق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2500 نسخه - 20000 ریال - 2 -993-192-964-978 انتخاب
6- نیما و رفتارهای خوب
گردآورنده:ناهید رحیمی ؛ تصويرگر:فرشته منعمی - براق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2500 نسخه - 35000 ریال - 4 -103-466-600-978 انتخاب
7- قورباغه‌ی تنبل
نويسنده: گروه نویسندگان فناوری آسان کتاب ؛ مترجم:ناهید رحیمی ؛ ويراستار:ابوذر هدایتی - دادجو - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -35-6210-622-978 انتخاب
8- بابا نورالله: بزرگ مرد ایران
نويسنده:سیدجعفر هاتف‌الحسینی ؛ ويراستار:ناهید رحیمی ؛ تصويرگر:طاهره رضایی - براق - 14 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 32000 ریال - 4 -944-192-964-978 انتخاب
9- ایمنی و سلامتی
گردآورنده:ناهید رحیمی ؛ تصويرگر:طیبه توسلی - براق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2500 نسخه - 20000 ریال - 6 -995-192-964-978 انتخاب
10- نیما و آداب غذا خوردن
گردآورنده:ناهید رحیمی ؛ تصويرگر:فرشته منعمی - براق - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2500 نسخه - 35000 ریال - 8 -105-466-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7