لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(65)
چاپ مجدد (6)
تالیف (39)
ترجمه (32)
تهران (43)
شهرستان (28)
كودك و نوجوان (69)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (71) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بادکنک بازیگوش
نويسنده:نجران مرهون ؛ مترجم:معصومه بخشی ؛ ويراستار:ناهید رحیمی - براق - دیویی: 892.7334 - 12 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2500 نسخه - 45000 ریال - 9 -981-192-964-978 انتخاب
2- من سرخ‌پوست هستم
نويسنده:امیلی بومون ؛ مترجم:آرزو رمضانی ؛ ويراستار:لیلی کشفی - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 0 -597-252-600-978 انتخاب
3- آمبولانس کمک‌رسان
نويسنده:ژوجون جیائو ؛ مترجم:آرزو رمضانی ؛ بازنويسي:ناهید رحیمی - آدینه سبز - دیویی: 823.914 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 8 -97-6745-600-978 انتخاب
4- من رفتگر هستم
نويسنده:امیلی بومون ؛ بازنويسي:ناهید رحیمی ؛ مترجم:آرزو رمضانی - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 331.7 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 6 -582-252-600-978 انتخاب
5- نیما و آداب نیایش
گردآورنده:ناهید رحیمی ؛ تصويرگر:فرشته منعمی - براق - دیویی: 297.778 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2500 نسخه - 35000 ریال - 5 -106-466-600-978 انتخاب
6- ماجرای دانه‌ی برنج
نويسنده: گروه نویسندگان فناوری آسان کتاب ؛ مترجم:ناهید رحیمی ؛ ويراستار:ابوذر هدایتی - دادجو - دیویی: 895.1 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 4 -32-6210-622-978 انتخاب
7- دوستان کاغذی
نويسنده:ناهید رحیمی ؛ تصويرگر:ایلگار رحیمی - براق - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2500 نسخه - 120000 ریال - 5 -950-192-964-978 انتخاب
8- ماشین قلدر
نويسنده:ژوجون جیائو ؛ مترجم:آرزو رمضانی ؛ بازنويسي:ناهید رحیمی - آدینه سبز - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 1 -96-6745-600-978 انتخاب
9- من خلبان هستم
نويسنده:امیلی بومون ؛ بازنويسي:ناهید رحیمی ؛ مترجم:آرزو رمضانی - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 331.7 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 7 -585-252-600-978 انتخاب
10- دندان‌های کوسه
نويسنده: گروه نویسندگان فناوری آسان کتاب ؛ مترجم:ناهید رحیمی ؛ ويراستار:ابوذر هدایتی - دادجو - دیویی: 895.1 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 7 -28-6210-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8