لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(66)
چاپ مجدد (6)
تالیف (40)
ترجمه (32)
تهران (43)
شهرستان (29)
كودك و نوجوان (70)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (72) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خانه خاله موشه
نويسنده:نجران مرهون ؛ مترجم:معصومه بخشی ؛ ويراستار:ناهید رحیمی - براق - دیویی: 892.7334 - 12 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 45000 ریال - 2 -980-192-964-978 انتخاب
2- مسابقه ماشینی
نويسنده:ژوجون جیائو ؛ مترجم:آرزو رمضانی ؛ بازنويسي:ناهید رحیمی - آدینه سبز - دیویی: 823.914 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 25000 ریال - 5 -98-6745-600-978 انتخاب
3- نیما و ایمنی و سلامت
گردآورنده:ناهید رحیمی ؛ تصويرگر:طیبه توسلی - براق - دیویی: 363.1 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 35000 ریال - 2 -107-466-600-978 انتخاب
4- جزیره‌ی پرماجرا
نويسنده: گروه نویسندگان فناوری آسان کتاب ؛ مترجم:ناهید رحیمی ؛ ويراستار:ابوذر هدایتی - دادجو - دیویی: 895.1 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 60000 ریال - 4 -29-6210-622-978 انتخاب
5- باز بدخواب شدم
نويسنده:هوانگ بی‌شو ؛ بازنويسي:ناهید رحیمی ؛ مترجم:آرزو رمضانی - آبستا - دیویی: 305.231 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 50000 ریال - 0 -1-95139-622-978 انتخاب
6- آشنایی با مشاغل
گردآورنده:ناهید رحیمی ؛ تصويرگر:طیبه توسلی - براق - دیویی: 331.7 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 20000 ریال - 0 -997-192-964-978 انتخاب
7- من راننده جرثقیل هستم
نويسنده:امیلی بومون ؛ بازنويسي:ناهید رحیمی ؛ مترجم:آرزو رمضانی - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 331.7 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 30000 ریال - 2 -580-252-600-978 انتخاب
8- نیما و آداب شهروندی
گردآورنده:ناهید رحیمی ؛ تصويرگر:طیبه توسلی - براق - دیویی: 305.231 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 35000 ریال - 0 -101-466-600-978 انتخاب
9- آشپزی به نام سیسی
نويسنده: گروه نویسندگان فناوری آسان کتاب ؛ مترجم:ناهید رحیمی ؛ ويراستار:ابوذر هدایتی - دادجو - دیویی: 895.1 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 60000 ریال - 9 -37-6210-622-978 انتخاب
10- من سرخ‌پوست هستم
نويسنده:امیلی بومون ؛ مترجم:آرزو رمضانی ؛ ويراستار:لیلی کشفی - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 30000 ریال - 0 -597-252-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8