لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (6)
تالیف (16)
ترجمه (2)
تهران (11)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیک درسی فیزیک (1) (راهنما و گام به گام) سال اول کلیه‌ی رشته‌ها: تدریس مفاهیم اساسی و کنکوری کتاب، مثالهای نمونه و پرسشهای مفهومی ...
نويسنده:ایرج رحیمی ؛ نويسنده:رحیم عیوضی ؛ نويسنده:علی محمودی - گلزار،پیک آذرسحر - دیویی: 530.076 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 13000 ریال - 3 -49-6782-964 انتخاب
2- محتوای تکمیلی ریاضیات (1): سال اول دبیرستان
نويسنده:غلامرضا حلی ؛ نويسنده:مجتبی کاظمی ؛ نويسنده:علی محمودی - نشر سمپاد - دیویی: 510.76 - 66 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1381 - 6000 نسخه - 4 -06-7524-964 انتخاب
3- مرجع کامل AutoCAD 2020
نويسنده:علی محمودی - دانشگاهی کیان - دیویی: 620.00420285 - 624 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 895000 ریال - 9 -245-307-600-978 انتخاب
4- مجموعه سوالات استاندارد ریاضی سال اول راهنمایی
نويسنده:علی محمودی ؛ ويراستار:علی ابراهیمی - آزمون نوین - دیویی: 510.76 - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 0 -01-5647-964 انتخاب
5- آموزش کاربردی ArcGIS (پیشرفته)
نويسنده:سعید جوی‌زاده ؛ نويسنده:میلاد قمرزاده ؛ نويسنده:منیژه براهیمی - دانشگاهی کیان - دیویی: 910.285 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 9 -146-307-600-978 انتخاب
6- روش‌های تامین مالی و امکان‌سنجی پروژه‌های سرمایه‌گذاری
تهيه كننده:سجاد مروتی ؛ تهيه كننده:محمدرضا قاسمی ؛ تهيه كننده:ابوطالب کاظمی - جوهر حیات - دیویی: 658.404 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 7 -48-8700-600-978 انتخاب
7- تحلیل داده‌های آماری با SPSS 24: مهندس یار
نويسنده:کیت مکورمیک ؛ نويسنده:خئسوس سالسه‌دو ؛ نويسنده:آرون پو - دانشگاهی کیان - دیویی: 005.55 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 50 نسخه - 850000 ریال - 9 -159-307-600-978 انتخاب
8- MATLAB 2016 برای همه! (مهندس‌یار)
نويسنده:احمدرضا بقایی ؛ نويسنده:پیمان عمرانی ؛ زيرنظر:علی محمودی - دانشگاهی کیان - دیویی: 518.0285546 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1500 نسخه - 375000 ریال - 4 -167-307-600-978 انتخاب
9- محتوای تکمیلی ریاضیات سال دوم راهنمایی
تهيه كننده:غلامرضا حلی ؛ تهيه كننده:صدیقه پابرجا ؛ تهيه كننده:معصومه زندی‌نژاد - نشر سمپاد - دیویی: 510.76 - 52 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 10000 نسخه - 2 -24-7524-964 انتخاب
10- ارزشیابی (1): دوم علوم تجربی
نويسنده:محمد صالحی ؛ نويسنده:عبدالحسین خزایی ؛ نويسنده:سعید ممتازان - گردوی دانش - دیویی: 373.238076 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 50000 ریال - 6 -54-7277-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2