لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (52)
تالیف (43)
ترجمه (34)
تهران (77)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (77) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سرپرستی و مدیریت در ورزش
نويسنده:علی فهیمی‌نژاد ؛ نويسنده:بهزاد دیوکان ؛ گرافيست:المیرا میرموسوی - نشر علوم ورزشی - دیویی: 796.069 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 199000 ریال - 8 -23-6467-600-978 انتخاب
2- مدیریت زیست محیطی در ورزش
نويسنده:ابوالفضل فراهانی ؛ نويسنده:کیوان شعبانی‌مقدم ؛ ويراستار:فاطمه موسوی‌نسب - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - دیویی: 796.069 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 199000 ریال - 4 -111-355-600-978 انتخاب
3- مبانی و کاربرد تمرینات مقاومتی
نويسنده:مایکل‌اچ. استون ؛ نويسنده:مگ استون ؛ نويسنده:ویلیام ای‌سندز - نشر علوم ورزشی - دیویی: 613.713 - 442 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 375000 ریال - 2 -12-6467-600-978 انتخاب
4- برندهای ورزشی
نويسنده:پاتریک بوشه ؛ نويسنده:دیتر هیلایرت ؛ نويسنده:گویلوم بودت - حتمی - دیویی: 796.0688 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 199000 ریال - 5 -002-355-600-978 انتخاب
5- طراحی جداول مسابقات ورزشی: سازماندهی موفق مسابقات ورزشی
نويسنده:جان بایل ؛ مترجم:رسول نوروزی‌سیدحسینی ؛ مترجم:فروغ فتاحی‌مسرور - حتمی - دیویی: 796.069 - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 175000 ریال - 3 -077-355-600-978 انتخاب
6- بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزشی
نويسنده:دان مک‌لارن ؛ نويسنده:جیمز مورتون ؛ مترجم:فرهاد دریانوش - حتمی - دیویی: 612.76 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 350000 ریال - 1 -90-5751-600-978 انتخاب
7- کنترل حرکتی در انسان
نويسنده:دیویدا. روزن‌باوم ؛ مترجم:مهدی نمازی‌زاده ؛ مترجم:رسول حمایت‌طلب - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - دیویی: 612.76 - 436 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 292000 ریال - 4 -054-355-600-978 انتخاب
8- مبانی بیوفیزیک حرکت انسان
نويسنده:بروس آبرندی ؛ نويسنده:استفاین‌جی. هانراهان ؛ نويسنده:وگن کیپرز - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - دیویی: 612.76 - 422 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 375000 ریال - 3 -048-355-600-978 انتخاب
9- فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
نويسنده:عبدالحسین پرتو ؛ نويسنده:اصغر توفیقی ؛ نويسنده:لیلا انوشه - حتمی - دیویی: 612.044 - 454 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 292000 ریال - 4 -025-355-600-978 انتخاب
10- سرپرستی و مدیریت در ورزش
نويسنده:علی فهیمی‌نژاد ؛ نويسنده:بهزاد دیوکان ؛ گرافيست:المیرا میرموسوی - نشر علوم ورزشی - دیویی: 796.069 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 225000 ریال - 8 -23-6467-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8