لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (139)
تالیف (156)
ترجمه (0)
تهران (156)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (151)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (156) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بدن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 16 سال 1395 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 9 -0392-08-964-978 انتخاب
2- خانواده
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 2 -0391-08-964-978 انتخاب
3- کودک، شکل‌ها، رنگ‌ها و محیط زندگی: ویژه‌ی نوآموزان پیش‌دبستانی
نويسنده:مریم دشت‌آبادی ؛ نويسنده:شیرین بازیاریان ؛ نويسنده:خدیجه صدیقی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 48 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 1200 نسخه - 36000 ریال - 8 -0807-08-964-978 انتخاب
4- خانواده
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 2500 نسخه - 40000 ریال - 2 -0391-08-964-978 انتخاب
5- کودک و آشنایی با مهارت‌های زندگی و مناسبت‌ها: ویژه‌ی نوآموزان پیش‌دبستانی
نويسنده:شیرین بازیاریان ؛ نويسنده:فاطمه حسین‌زاده ؛ نويسنده:مریم دشت‌آبادی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 34800 نسخه - 42000 ریال - 2 -0841-08-964-978 انتخاب
6- بهداشت
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1394 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 9 -0389-08-964-978 انتخاب
7- جانوران
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 591 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1700 نسخه - 30000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
8- میهن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1398 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 6 -0393-08-964-978 انتخاب
9- جانوران
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 591 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1395 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
10- بدن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 11 سال 1393 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 9 -0392-08-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16