لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (83)
تالیف (21)
ترجمه (100)
تهران (98)
شهرستان (23)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (121) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 504 absolutely essential words
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:آرتور تریگر ؛ نويسنده:جولیوس لیب - مشکوه دانش - دیویی: 428.1 - 258 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 170000 ریال - 5 -08-6821-600-978 انتخاب
2- 504 absolutely essential words
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.1 - 624 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1395 - 300000 ریال - 3 -930-981-964-978 انتخاب
3- 504 absolutely essential words
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - رهنما - دیویی: 428.1 - 302 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1388 - 55000 ریال - 8 -247-367-964-978 انتخاب
4- 504 واژه کاملا ضروری
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - ابتدا - دیویی: 428.1 - 260 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 60000 ریال - انتخاب
5- 504 absolutely essential words
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.1 - 544 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 80000 ریال - 0 -634-981-964-978 انتخاب
6- 504 absolutely essential words
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - پیک زبان - دیویی: 428.1 - 174 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 33000 ریال - 8 -12-2790-964-978 انتخاب
7- 504 absolutely essential words
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - فروزش - دیویی: 428.1 - 312 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 110000 ریال - 0 -311-547-964-978 انتخاب
8- 504+ absolutely essential words
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - درناقلم،ذهن‌آویز - دیویی: 428.1 - 186 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 85000 ریال - 1 -0-92787-600-978 انتخاب
9- پانصد و چهار واژه انگلیسی، مطلقا ضروری
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - ماد،مرکز - دیویی: 420 - 138 صفحه - رحلی - چاپ 4 سال 1371 - 1100 ریال - انتخاب
10- 504 واژه ضروری
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - انتخاب روز - دیویی: 428.1 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 3 -37-6768-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13