لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (6)
تهران (4)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فواید قصه‌ی یوسف (ع)
نويسنده:عبدالرحمن سعدی ؛ مترجم:جمال‌الدین علی‌خواجه‌پساوه‌ئی - حافظ ابرو - دیویی: 297.156 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 3 -48-5837-600-978 انتخاب
2- جایگاه و احکام نیت در عبادات
نويسنده:جمال‌الدین علی‌خواجه‌پساوه‌ئی - مکتبه‌ البشری - دیویی: 297.632 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2000 نسخه - 120000 ریال - انتخاب
3- آموزه‌هایی از قصص قرآنی
نويسنده:عبدالکریم زیدان ؛ مترجم:جمال‌الدین علی‌خواجه‌پساوه‌ئی - احسان - دیویی: 297.156 - 784 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 5 -191-349-600-978 انتخاب
4- آموزه‌هایی از قصص قرآنی
نويسنده:عبدالکریم زیدان ؛ مترجم:جمال‌الدین علی‌خواجه‌پساوه‌ئی - احسان - دیویی: 297.156 - 586 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 2 -192-349-600-978 انتخاب
5- استنباط احکام فقهی از قصص قرآن
نويسنده:جمال‌الدین علی‌خواجه‌پساوه‌ئی - احسان - دیویی: 297.174 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 400000 ریال - 7 -410-349-600-978 انتخاب
6- نسخه‌ای شفابخش از قرآن و سنت
نويسنده:محمدبن‌ابی‌بکر ابن‌قیم‌جوزیه ؛ مترجم:جمال‌الدین علی‌خواجه‌پساوه‌ئی - حافظ ابرو - دیویی: 297.61 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 48000 ریال - 8 -69-5837-600-978 انتخاب
7- جایگاه قصص قرآنی در استنباط احکام
نويسنده:اسامه‌محمدعبدالعظیم حمزه ؛ مترجم:جمال‌الدین علی‌خواجه‌پساوه‌ئی - حافظ ابرو - دیویی: 297.159 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2000 نسخه - 300000 ریال - 7 -3-99073-622-978 انتخاب
8- هشت مرحله‌ی تدبر
نويسنده:عصام‌صالح‌محمد عوید ؛ مترجم:جمال‌الدین علی‌خواجه‌پساوه‌ئی - احسان - دیویی: 297.179 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 2 -499-349-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1