لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (10)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول ساخت برنامه‌های رادیویی: راهنمای عملی فعالیت در رادیو در عصر دیجیتال
نويسنده:استیو آهرن ؛ مترجم:حمیدرضا نجفی - طرح آینده - دیویی: 384.54 - 672 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 250000 ریال - 5 -47-6246-600-978 انتخاب
2- مهارت‌های ضروری برای رادیو
نويسنده:پیتر استوارت ؛ مترجم:حمیدرضا نجفی ؛ ويراستار:سیدمحمد سجادی - طرح آینده - دیویی: 791.44 - 632 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 180000 ریال - 6 -98-8828-964-978 انتخاب
3- رادیو؛ مفاهیم انتقادی در مطالعات فرهنگی و رسانه‌ای
نويسنده:اندرو کریسل ؛ مترجم:حمیدرضا نجفی ؛ ويراستار:ابراهیم حقیقی - دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 791.44 - 560 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 700000 ریال - 1 -48-8380-600-978 انتخاب
4- مطالعات رسانه‌ای: مباحث بنیادی
نويسنده:اوئن دوورو ؛ مترجم:حمیدرضا نجفی ؛ ويراستار:آذر شاهی - دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 302.23 - 430 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300000 ریال - 1 -22-8380-600-978 انتخاب
5- فنون مصاحبه رادیویی
نويسنده:حمیدرضا نجفی ؛ ويراستار:مراد مهدی‌نیا - طرح آینده - دیویی: 791.44028 - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 10000 ریال - 5 -37-8828-964-978 انتخاب
6- معنا در رسانه: گفتگو، مناظره و مباحثه
نويسنده:آلن دورانت ؛ مترجم:حمیدرضا نجفی ؛ ويراستار:فرشته حسنی - گستره اندیشه - دیویی: 302.2 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 170000 ریال - 6 -1-95544-600-978 انتخاب
7- رادیو: جذب، حفظ و گسترش مخاطب
نويسنده:والری گلر ؛ مترجم:حمیدرضا نجفی ؛ ويراستار:فرشته حسنی - گستره اندیشه - دیویی: 791.44 - 460 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 270000 ریال - 3 -2-95544-600-978 انتخاب
8- رادیو در عصر جهانی‌شدن
نويسنده:دیوید هندی ؛ مترجم:حمیدرضا نجفی - طرح آینده - دیویی: 384.54 - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 25000 ریال - 5 -66-8828-964-978 انتخاب
9- رادیو جامعه در آسیا و اقیانوسیه
مترجم:حمیدرضا نجفی ؛ ويراستار:مراد مهدی‌نیا - گستره اندیشه - دیویی: 384.54 - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 40000 ریال - 9 -0-95544-600-978 انتخاب
10- مناسک رسانه‌ای (با رویکرد انتقادی)
نويسنده:نیک کولدری ؛ مترجم:حمیدرضا نجفی ؛ زيرنظر:طیبه براتی - طرح آینده - دیویی: 302.23 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 95000 ریال - 4 -44-6246-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2