لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(177)
چاپ مجدد (134)
تالیف (45)
ترجمه (266)
تهران (51)
شهرستان (260)
كودك و نوجوان (300)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (311) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کاردستی‌های کاغذی من: اوریگامی آسان
مترجم:محمد طاهری ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی ؛ تصويرگر:ستاره نیکوییها - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - دیویی: 736.98 - 24 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 2 -024-374-600-978 انتخاب
2- یخ‌زده (کتاب جورچین دوزبانه)
نويسنده:کاترین ایوز ؛ مترجم:سیده‌سودابه احمدی ؛ گرافيست:هستی اصغری - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - دیویی: 813 - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1500 نسخه - 120000 ریال - 4 -158-374-600-978 انتخاب
3- آتش‌نشان
مترجم:محسن شیرمحمدی ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی ؛ تصويرگر:معصومه پورمند - سایه‌گستر - دیویی: 813 - 10 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 3 -715-502-964-978 انتخاب
4- دنیای کودکانه
نويسنده:سیده‌سودابه احمدی ؛ مترجم:عباس زارعی ؛ گرافيست:معصومه پورمند - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - دیویی: 750 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 2 -949-502-964-978 انتخاب
5- بدن من
مترجم:محسن شیرمحمدی ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی ؛ تصويرگر:معصومه پورمند - سایه‌گستر - دیویی: 813 - 10 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 8 -749-502-964-978 انتخاب
6- یونان باستان
نويسنده:فیونا مک‌دونالد ؛ مترجم:سیده‌سودابه احمدی ؛ ويراستار:عباس زارعی - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - دیویی: 938 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 1 -258-374-600-978 انتخاب
7- هملت: شاهزاده‌ی دانمارک
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:شیدا فروغی ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - دیویی: 822.33 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 2 -008-374-600-978 انتخاب
8- حیوانات اهلی
مترجم:سیدمسعود موسوی ؛ مترجم:ربابه کوهستانی ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی - سایه‌گستر،آریا نوین - دیویی: 750 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 3 -856-502-964-978 انتخاب
9- حیوانات وحشی (رنگ‌آمیزی به همراه برچسب)
به‌اهتمام:سیده‌سودابه احمدی ؛ گرافيست:معصومه پورمند - سایه‌گستر - دیویی: 428.1 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 2 -671-502-964-978 انتخاب
10- در باغ‌وحش
نويسنده:سایمون ابوت ؛ مترجم:سیده‌سودابه احمدی ؛ گرافيست:نسترن طاهری - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - دیویی: 428.1 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 7 -186-374-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 32