لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(44)
چاپ مجدد (378)
تالیف (80)
ترجمه (342)
تهران (406)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (357)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (422) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چراهای شگفت‌انگیز: غارها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:احمد حسینی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 17 سال 1393 - 50000 ریال - 7 -858-103-600-978 انتخاب
2- چراهای شگفت‌انگیز: بیابان‌ها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی جاف ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 9000 ریال - 8 -229-323-964 انتخاب
3- چراهای شگفت‌انگیز: اسب‌ها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1389 - 20000 ریال - 7 -100-103-600-978 انتخاب
4- چراهای شگفت‌انگیز: کوهستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:احمد حسینی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1390 - 23000 ریال - 9 -263-103-600-978 انتخاب
5- چراهای شگفت‌انگیز: دایناسورها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:رود تئودور ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 25 سال 1394 - 50000 ریال - 3 -942-103-600-978 انتخاب
6- آمادگی در برابر زلزله
نويسنده:حسین دانشفر ؛ نويسنده:احمد حسینی ؛ نويسنده:اسماعیل فرزانگان - مدرسه - دیویی: 363.3495 - 40 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 4500 ریال - 4 -393-385-964 انتخاب
7- چراهای شگفت‌انگیز: ارتباطات: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:ریچارد مید ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 9000 ریال - 7 -224-323-964 انتخاب
8- چراهای شگفت‌انگیز: بیابان‌ها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:احمد حسینی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1390 - 22000 ریال - 2 -390-103-600-978 انتخاب
9- چراهای شگفت‌انگیز: دایناسورها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:رود تئودور ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 27 سال 1397 - 100000 ریال - 0 -152-413-600-978 انتخاب
10- هر روز به سوی تو می‌آیم
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:فریبا مقدم ؛ ويراستار:احمد حسینی - دایره - دیویی: 294.544 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 25 سال 1391 - 75000 ریال - 6 -10-6839-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 43