لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (33)
تالیف (6)
ترجمه (42)
تهران (48)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (48) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جاناتان مرغ دریایی
نويسنده:ریچارد باخ ؛ مترجم:کاوه میرعباسی - نشر نی - دیویی: 813.54 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 5 -426-185-964-978 انتخاب
2- عشق در روزگار وبا
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:کاوه میرعباسی - کتابسرای نیک - دیویی: 863.64 - 468 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 385000 ریال - 6 -51-2953-964-978 انتخاب
3- جاناتان مرغ دریایی
نويسنده:ریچارد باخ ؛ مترجم:کاوه میرعباسی - نشر نی - دیویی: 813.54 - 92 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 5 -426-185-964-978 انتخاب
4- به نام عشق: نامه‌های از ب‌وناپارت، ب‌تهوون، ب‌ایرون، ب‌ورخس
گردآورنده:کاوه میرعباسی ؛ مترجم:فرناز تیمورازف ؛ مترجم:کاوه میرعباسی - کتابسرای نیک - دیویی: 808.8639543 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 600 نسخه - 145000 ریال - 4 -39-2953-964-978 انتخاب
5- عشق در روزگار وبا
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:کاوه میرعباسی - کتابسرای نیک - دیویی: 863.64 - 470 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1500 نسخه - 385000 ریال - 6 -51-2953-964-978 انتخاب
6- جاناتان مرغ دریایی
نويسنده:ریچارد باخ ؛ مترجم:کاوه میرعباسی - نشر نی - دیویی: 813.54 - 94 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 5 -426-185-964-978 انتخاب
7- برگ باد
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:کاوه میرعباسی ؛ ويراستار:نازنین حاتمی - کتابسرای نیک - دیویی: 863.64 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2000 نسخه - 295000 ریال - 4 -58-8957-600-978 انتخاب
8- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:کاوه میرعباسی - نشر نی - دیویی: 843.912 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 3 -420-185-964-978 انتخاب
9- اولریکا و هشت داستان دیگر
نويسنده:خورخه‌لوئیس بورخس ؛ مترجم:کاوه میرعباسی ؛ ويراستار:مهدی نوری - نشر ماهی - دیویی: 863.6 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 6 -183-209-964-978 انتخاب
10- اولریکا و هشت داستان دیگر
نويسنده:خورخه‌لوئیس بورخس ؛ مترجم:کاوه میرعباسی ؛ ويراستار:مهدی نوری - نشر ماهی - دیویی: 863.6 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 6 -183-209-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5