لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(76)
چاپ مجدد (161)
تالیف (48)
ترجمه (189)
تهران (235)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (149)

تعداد یافت شده (237) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی انسانی (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)
نويسنده:عباسعلی گائینی ؛ ويراستار:علی زمانی ؛ ويراستار:نیره توکلی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 612 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 5000 نسخه - 11100 ریال - 0 -882-455-964 انتخاب
2- تاثیر محیط بر فعالیتهای ورزشی
نويسنده:لارنس آرمسترانگ ؛ مترجم:عباسعلی گائینی ؛ مترجم:محمدرضا حامدی‌نیا - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.044 - 418 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 5 -686-459-964-978 انتخاب
3- مربیگری موفق: درسنامه رسمی برنامه آموزش مربیان NFHS
نويسنده:رینر مارتنز ؛ مترجم:قوام‌الدین جلیلی ؛ مترجم:سیدامیر حسینی - کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 796.071273 - 652 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 2 -12-5605-964-978 انتخاب
4- اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی)
نويسنده:رابرت رابرگز ؛ نويسنده:اسکات رابرتس ؛ مترجم:عباسعلی گائینی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.044 - 496 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1500 نسخه - 79000 ریال - 1 -132-530-964-978 انتخاب
5- مبانی آناتومی و حرکت
نويسنده:کارلازد هینکل ؛ مترجم:ولی‌الله دبیدی‌روشن ؛ ويراستار:عباسعلی گائینی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.76 - 602 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 7 -627-459-964 انتخاب
6- اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (آزمونها و موضوعات ویژه ورزشی)
نويسنده:رابرت رابرگز ؛ نويسنده:اسکات رابرتس ؛ مترجم:عباسعلی گائینی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.044 - 512 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1000 نسخه - 88000 ریال - 1 -132-530-964-978 انتخاب
7- دستگاه عصبی
نويسنده:اف.فی اونز-مارتین ؛ مقدمه:دنتون‌ای. کولی ؛ مترجم:عباسعلی گائینی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 612.8 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 9 -1030-08-964-978 انتخاب
8- مبانی آناتومی و حرکت
نويسنده:کارلازد هینکل ؛ مترجم:ولی‌الله دبیدی‌روشن ؛ ويراستار:عباسعلی گائینی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 612.76 - 604 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 5000 نسخه - 54000 ریال - 9 -627-459-946 انتخاب
9- مبانی بیوشیمی ویژه علوم ورزشی
نويسنده:پیترام. تیدوس ؛ نويسنده:راسل تاپلینگ ؛ نويسنده:مایکل.ای هوستون - حتمی - دیویی: 574.19 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 5 -073-355-600-978 انتخاب
10- دستگاه ایمنی
نويسنده:گرگوری‌جان استوارت ؛ مقدمه:دنتون‌ای. کولی ؛ مترجم:عباسعلی گائینی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 616.079 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 1 -0666-08-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24