لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (183)
تالیف (195)
ترجمه (0)
تهران (195)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (194)

تعداد یافت شده (195) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- علوم ‌9‌ام (کتاب کار)
نويسنده:فرزاد نامی ؛ نويسنده:مهدی براتی ؛ نويسنده:ریحانه شعبان‌زاده - خیلی سبز - دیویی: 507 - 240 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 220000 ریال - 1 -037-412-600-978 انتخاب
2- علوم ‌9‌ام (کتاب کار)
نويسنده:فرزاد نامی ؛ نويسنده:مهدی براتی ؛ نويسنده:ریحانه شعبان‌زاده - خیلی سبز - دیویی: 507 - 240 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 30 سال 1394 - 220000 ریال - 1 -037-412-600-978 انتخاب
3- علوم ‌9‌ام (کتاب کار)
نويسنده:فرزاد نامی ؛ نويسنده:مهدی براتی ؛ نويسنده:ریحانه شعبان‌زاده - خیلی سبز - دیویی: 507 - 256 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 39 سال 1395 - 260000 ریال - 1 -037-412-600-978 انتخاب
4- علوم ‌9‌ام (کتاب کار)
نويسنده:فرزاد نامی ؛ نويسنده:مهدی براتی ؛ نويسنده:ریحانه شعبان‌زاده - خیلی سبز - دیویی: 507 - 256 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 47 سال 1395 - 260000 ریال - 1 -037-412-600-978 انتخاب
5- کتاب کار فیزیک 1 - پایه دهم (رشته ریاضی)
نويسنده:فرزاد نامی ؛ ويراستار:محمد پوررضا ؛ ويراستار:میلاد حزنیان - خیلی سبز - دیویی: 530.076 - 178 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 170000 ریال - 9 -130-412-600-978 انتخاب
6- کتاب کار فیزیک 1 - پایه دهم (رشته تجربی)
نويسنده:فرزاد نامی ؛ ويراستار:محمد پوررضا ؛ ويراستار:میلاد حزنیان - خیلی سبز - دیویی: 530.076 - 144 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1395 - 150000 ریال - 9 -198-412-600-978 انتخاب
7- علوم ‌9‌ام (کتاب کار)
نويسنده:فرزاد نامی ؛ نويسنده:مهدی براتی ؛ نويسنده:ریحانه شعبان‌زاده - خیلی سبز - دیویی: 507 - 256 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 68 سال 1396 - 280000 ریال - 1 -037-412-600-978 انتخاب
8- كتاب كار 11 - فيزيك 2 تجربي
نويسنده:فرزاد نامی ؛ ويراستار:میلاد حزنیان ؛ ويراستار:زهرا محب‌تاش - خیلی سبز - دیویی: 540.76 - 148 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 180000 ریال - 7 -390-412-600-978 انتخاب
9- علوم ‌9‌ام (کتاب کار)
نويسنده:فرزاد نامی ؛ نويسنده:مهدی براتی ؛ نويسنده:ریحانه شعبان‌زاده - خیلی سبز - دیویی: 507 - 258 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 74 سال 1396 - 280000 ریال - 1 -037-412-600-978 انتخاب
10- فیزیک (3) شب امتحان (دوازدهم ریاضی)
نويسنده:فرزاد نامی ؛ نويسنده:مهدی هاشمی ؛ نويسنده:میلاد حزنیان - خیلی سبز - دیویی: 530.076 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 50000 ریال - 3 -781-412-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20