لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رازهای تغذیه‌ای برای بهبود باروری در زوجین نابارور
نويسنده:نیلس‌ها. لاوئرسن ؛ نويسنده:کولت بوشه ؛ مترجم:مجید نقیب‌زاده‌مشایخ - اندیشه رفیع - دیویی: 618.34 - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 80000 ریال - 5 -509-987-964-978 انتخاب
2- رازهای تغذیه‌ای برای بهبود باروری در زوجین نابارور
نويسنده:نیلس‌ها. لاوئرسن ؛ نويسنده:کولت بوشه ؛ مترجم:مجید نقیب‌زاده‌مشایخ - اندیشه رفیع - دیویی: 618.34 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 150000 ریال - 5 -509-987-964-978 انتخاب
3- اختلالات پیش از عادت ماهانه
نويسنده:نیلس‌ها. لاوئرسن ؛ نويسنده:آیلین استوکین ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی - ویس - دیویی: 618 - 360 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1368 - 600 ریال - انتخاب
4- اختلالات پیش از عادت ماهانه
نويسنده:نیلس‌ها. لاوئرسن ؛ نويسنده:آیلین استوکین ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی - ویس - دیویی: 618.172 - 360 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1366 - 500 ریال - انتخاب
5- اختلالات پیش از عادت ماهانه
نويسنده:نیلس‌ها. لاوئرسن ؛ نويسنده:آیلین استوکین ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی - درسا - دیویی: 618.175 - 355 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 4000 ریال - انتخاب
6- اختلالات قاعدگی
نويسنده:نیلس‌ها. لاوئرسن ؛ نويسنده:آیلین استوکین ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی - ویس - دیویی: 618.172 - 360 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 550 ریال - انتخاب
7- اختلالات پیش از عادت ماهانه
نويسنده:نیلس‌ها. لاوئرسن ؛ نويسنده:آیلین استوکین ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی - ویس - دیویی: 618 - 355 صفحه - چاپ 4 سال 1369 - 1200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1