لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(105)
چاپ مجدد (121)
تالیف (201)
ترجمه (25)
تهران (178)
شهرستان (48)
كودك و نوجوان (203)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (226) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستانهایی برای کلاس اولی
نويسنده:مجید راستی ؛ نقاش:مریم دواسازایرانی - موسسه ‌زیتون، ‌واحد کتاب - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 7 -66-6364-964 انتخاب
2- بشمار، رنگ کن، پیدا کن
نويسنده:آنجلیکا کورتز ؛ مترجم:نوری ایجادی ؛ ويراستار:مجید راستی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 372.21 - 12 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5500 نسخه - 4000 ریال - 3 -378-417-964 انتخاب
3- قصه‌های الکی پلکی 1
نويسنده:شکوه قاسم‌نیا ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌ ؛ نويسنده:مجید راستی - پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 5 -040-296-600-978 انتخاب
4- که این طور!
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ ويراستار:مجید راستی - به‌نشر، کتابهای ‌پروانه - دیویی: 8fa3.62 - 14 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 1 -2374-02-964-978 انتخاب
5- بشمار، رنگ کن، پیدا کن
نويسنده:آنجلیکا کورتز ؛ مترجم:نوری ایجادی ؛ ويراستار:مجید راستی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 372.21 - 16 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 4400 نسخه - 7500 ریال - 9 -376-417-964-978 انتخاب
6- حوض نقلی
نويسنده:مجید راستی ؛ نقاش:احمد وکیلی - نهاد هنر و ادبیات - دیویی: 8fa3.62 - (در1جلد ) - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1373 - 5000 نسخه - 950 ریال - انتخاب
7- ستاره
نويسنده:لاله جعفری ؛ نويسنده:ناصر کشاورز ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌ - شهر قلم،چکه - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 1 -70-6518-600-978 انتخاب
8- شلوپی
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ ويراستار:مجید راستی - به‌نشر، کتابهای ‌پروانه - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 9 -2381-02-964-978 انتخاب
9- دستکش
نويسنده:مجید راستی ؛ نويسنده:فروزنده خداجو ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌ - شهر قلم،چکه - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 5 -15-2970-964-978 انتخاب
10- دیگر دروغ نمی‌گویم!
نويسنده:هانس ویلهلم ؛ مترجم:لیلا دیانی ؛ ويراستار:مجید راستی - شورا - دیویی: 813 - 28 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 9 -77-7890-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23