لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (18)
تالیف (29)
ترجمه (0)
تهران (27)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین روابط موجر و مستاجر و آیین‌نامه مربوط مشتمل بر: موادی از قانون مدنی مصوب 1307/2/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی ...
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تهيه و تنظيم:اکبر رسولی ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.550334 - 56 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 20000 ریال - 8 -33-7434-600-978 انتخاب
2- مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات زندان‌ها
تدوين:مهدی علیپور ؛ تدوين:پرویز منصوری ؛ تدوين:رضا خانی‌گیاشی - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 344.55035 - 366 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 400000 ریال - 3 -41-8804-600-978 انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات زندان‌ها
نويسنده: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 344.55035 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 160000 ریال - 5 -50-7434-600-978 انتخاب
4- Leili And Majnoon (short Story)
مترجم:مهدی مهدی‌زاده ؛ ويراستار:محمد عبداللهی ؛ ويراستار:فاطمه امین‌برزگر - انتشارات گیلان - دیویی: 428 - 8 صفحه - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 ریال - 6 -3-91006-964 انتخاب
5- مجموعه قوانین و مقررات برگزیده اجاره مشتمل بر: مواردی از قانون مدنی، قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب سال‌های 1356، 1362، 1376، ...
تدوين:اکبر رسولی ؛ تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.550434 - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 60000 ریال - 7 -89-6747-600-978 انتخاب
6- مجموعه قوانین و مقررات مطبوعات: مشتمل بر قانون: مطبوعات مصوب 1364/12/22 و آیین‌نامه اجرایی آن، ...
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری ؛ تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 343.550998 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 40000 ریال - 4 -64-6747-600-978 انتخاب
7- منشور حقوق شهروندی
تدوين:اکبر رسولی ؛ تدوين:سیدرحمان سلامت ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 346.55 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 150000 ریال - 2 -19-8804-600-978 انتخاب
8- مجموعه قوانین و مقررات احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی، مذهبی و صنفی
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری ؛ تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 346.5506 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 120000 ریال - 0 -00-7434-600-978 انتخاب
9- مجموعه قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و آیین‌نامه‌های آن مشتمل بر: قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ...
نويسنده: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:رضا خانی ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.55044 - 106 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 10000 ریال - 2 -50-5849-964-978 انتخاب
10- نقش پلیس در پیشگیری از جرم با تاکید بر مشارکت مردم
نويسنده:مهدی مهدی‌زاده ؛ ويراستار:جعفر حسینی‌فر - نگین سبلان - دیویی: 364.4 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 98000 ریال - 7 -86-7008-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3