لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (6)
تالیف (11)
ترجمه (0)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ریاضی سوم دبستان - تیزهوشان
نويسنده:فاطمه مصدقی ؛ نويسنده:معصومه فرجی‌بسته‌دیمی ؛ ويراستار:زینب اسکندری - خیلی سبز - دیویی: 510.76 - 140 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2500 نسخه - 140000 ریال - 2 -88-7577-600-978 انتخاب
2- ریاضی سوم دبستان - تیزهوشان
نويسنده:فاطمه مصدقی ؛ نويسنده:معصومه فرجی‌بسته‌دیمی ؛ ويراستار:زینب اسکندری - خیلی سبز - دیویی: 510.76 - 140 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 2500 نسخه - 140000 ریال - 2 -88-7577-600-978 انتخاب
3- ریاضی سوم دبستان - تیزهوشان
نويسنده:فاطمه مصدقی ؛ نويسنده:معصومه فرجی‌بسته‌دیمی ؛ ويراستار:زینب اسکندری - خیلی سبز - دیویی: 510.76 - 140 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 2500 نسخه - 140000 ریال - 2 -88-7577-600-978 انتخاب
4- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 1044 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 510000 ریال - 1 -1344-00-964-978 انتخاب
5- ریاضی سوم دبستان - تیزهوشان
نويسنده:فاطمه مصدقی ؛ نويسنده:معصومه فرجی‌بسته‌دیمی ؛ ويراستار:زینب اسکندری - خیلی سبز - دیویی: 510.76 - 140 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 2500 نسخه - 140000 ریال - 2 -88-7577-600-978 انتخاب
6- چرتکه: ریاضی سوم دبستان
نويسنده:حمید مسعودی‌پور ؛ نويسنده:زینب اسکندری ؛ نويسنده:الهه امامی - دانش آفرین،رشد اندیشه - دیویی: 510.76 - 168 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 3000 نسخه - 162000 ریال - 6 -16-6999-600-978 انتخاب
7- چرتکه: ریاضی سوم دبستان
نويسنده:حمید مسعودی‌پور ؛ نويسنده:زینب اسکندری ؛ نويسنده:الهه امامی - دانش آفرین،رشد اندیشه - دیویی: 510.76 - 168 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 155000 ریال - 6 -16-6999-600-978 انتخاب
8- فرهنگ‌نامه زنان ایران و جهان: آ - ژ
ويراستار:محمدرضا سهرابی ؛ ويراستار:سارا اقتصادی‌نیا ؛ ويراستار:مسعود تاره - ارتباط نوین - دیویی: 920.72 - 730 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2550 نسخه - 4 -48-7344-600-978 انتخاب
9- ریاضی سوم دبستان - تیزهوشان
نويسنده:فاطمه مصدقی ؛ نويسنده:معصومه فرجی‌بسته‌دیمی ؛ ويراستار:زینب اسکندری - خیلی سبز - دیویی: 510.76 - 140 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 2500 نسخه - 140000 ریال - 2 -88-7577-600-978 انتخاب
10- فرهنگ‌نامه زنان ایران و جهان: س - ی
ويراستار:محمدرضا سهرابی ؛ ويراستار:سارا اقتصادی‌نیا ؛ ويراستار:مسعود تاره - ارتباط نوین - دیویی: 920.72 - 810 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2550 نسخه - 1 -49-7344-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2