لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (8)
تالیف (3)
ترجمه (18)
تهران (20)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستان‌های عسلی و خرسی
نويسنده:ارسولا دوبوسارسکی ؛ مترجم:لیلا مینایی ؛ تصويرگر:ران بروکس - مهرافروز - دیویی: 813 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 3 -22-7367-600-978 انتخاب
2- مثل فیلسوف نوشتن (آموزش نگارش مقاله فلسفی)
نويسنده:الویشس مارتینیچ ؛ مترجم:فاطمه مینایی ؛ مترجم:لیلا مینایی - هرمس - دیویی: 808.0661 - 324 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 6 -702-363-964-978 انتخاب
3- دانشنامه ماموریت سری = Secret Mission
نويسنده:ریچارد پلات ؛ نويسنده:زهرا زادفرج ؛ ويراستار:لیلا مینایی - ایده‌پردازان چکاد - دیویی: 327.12 - 74 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 220000 ریال - 4 -3-94314-600-978 انتخاب
4- درخت‌ها
نويسنده:ماریو بندتی ؛ مترجم:لیلا مینایی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - فاطمی، کتاب طوطی - دیویی: 582.16 - 24 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 2500 نسخه - 2 -940-318-964-978 انتخاب
5- دانشنامه کامپیوتر = Computer
نويسنده:مایک گلداسمیت ؛ مترجم:شراره اسماعیل‌نمازی ؛ ويراستار:لیلا مینایی - ایده‌پردازان چکاد - دیویی: 004.03 - 74 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 220000 ریال - 1 -4-94314-600-978 انتخاب
6- فرهنگ‌نامه زنان ایران و جهان: آ - ژ
ويراستار:محمدرضا سهرابی ؛ ويراستار:سارا اقتصادی‌نیا ؛ ويراستار:مسعود تاره - ارتباط نوین - دیویی: 920.72 - 730 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2550 نسخه - 4 -48-7344-600-978 انتخاب
7- فرهنگ‌نامه زنان ایران و جهان: س - ی
ويراستار:محمدرضا سهرابی ؛ ويراستار:سارا اقتصادی‌نیا ؛ ويراستار:مسعود تاره - ارتباط نوین - دیویی: 920.72 - 810 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2550 نسخه - 1 -49-7344-600-978 انتخاب
8- ریاضیات لعنتی: آلیس در سرزمین اعداد
نويسنده:کارلو فرابتی ؛ مترجم:لیلا مینایی ؛ ويراستار:فرید مصلحی‌مصلح‌آبادی - فاطمی، کتاب طوطی - دیویی: 793.74 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 6 -971-318-964-978 انتخاب
9- درخت‌ها
نويسنده:ماریو بندتی ؛ مترجم:لیلا مینایی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - فاطمی، کتاب طوطی - دیویی: 582.16 - 24 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 140000 ریال - 2 -940-318-964-978 انتخاب
10- شعر اسپانیا: از آغاز تا امروز
گردآورنده:ائوخنیو فلوریت ؛ مترجم:لیلا مینایی - فنجان - دیویی: 861.008 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -6-94912-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3