لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (7)
تالیف (3)
ترجمه (17)
تهران (19)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ‌نامه زنان ایران و جهان: س - ی
ويراستار:محمدرضا سهرابی ؛ ويراستار:سارا اقتصادی‌نیا ؛ ويراستار:مسعود تاره - ارتباط نوین - دیویی: 920.72 - 810 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2550 نسخه - 1 -49-7344-600-978 انتخاب
2- شعر اسپانیا: از آغاز تا امروز
گردآورنده:ائوخنیو فلوریت ؛ مترجم:لیلا مینایی - فنجان - دیویی: 861.008 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -6-94912-600-978 انتخاب
3- درخت‌ها
نويسنده:ماریو بندتی ؛ مترجم:لیلا مینایی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - فاطمی، کتاب طوطی - دیویی: 582.16 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1500 نسخه - 100000 ریال - 6 -939-318-964-978 انتخاب
4- مثل فیلسوف نوشتن (آموزش نگارش مقاله فلسفی)
نويسنده:الویشس مارتینیچ ؛ مترجم:فاطمه مینایی ؛ مترجم:لیلا مینایی - هرمس - دیویی: 808.0661 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 180000 ریال - 6 -702-363-964-978 انتخاب
5- درخت‌ها
نويسنده:ماریو بندتی ؛ مترجم:لیلا مینایی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - فاطمی، کتاب طوطی - دیویی: 582.16 - 24 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 2500 نسخه - 2 -940-318-964-978 انتخاب
6- درخت‌ها
نويسنده:ماریو بندتی ؛ مترجم:لیلا مینایی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - فاطمی، کتاب طوطی - دیویی: 582.16 - 24 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 140000 ریال - 2 -940-318-964-978 انتخاب
7- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش یکم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 852 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 7 -1342-00-964-978 انتخاب
8- ریاضیات لعنتی: آلیس در سرزمین اعداد
نويسنده:کارلو فرابتی ؛ مترجم:لیلا مینایی ؛ ويراستار:فرید مصلحی‌مصلح‌آبادی - فاطمی، کتاب طوطی - دیویی: 793.74 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 6 -971-318-964-978 انتخاب
9- ریاضیات لعنتی: آلیس در سرزمین اعداد
نويسنده:کارلو فرابتی ؛ مترجم:لیلا مینایی ؛ ويراستار:فرید مصلحی‌مصلح‌آبادی - فاطمی، کتاب طوطی - دیویی: 793.74 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1500 نسخه - 140000 ریال - 6 -971-318-964-978 انتخاب
10- مثل فیلسوف نوشتن (آموزش نگارش مقاله فلسفی)
نويسنده:الویشس مارتینیچ ؛ مترجم:فاطمه مینایی ؛ مترجم:لیلا مینایی - هرمس - دیویی: 808.0661 - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 500 نسخه - 290000 ریال - 6 -702-363-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2