لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (1)
تهران (0)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تغذیه و فیزیولوژی ماراتن
نويسنده:عبدالرضا کاظمی ؛ نويسنده:صادق امانی ؛ نويسنده:محمدامین ساعی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان - دیویی: 612.044 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 160000 ریال - 2 -2682-10-964-978 انتخاب
2- فیزیولوژی ورزشی پیشرفته: موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی
نويسنده:عبدالرضا کاظمی ؛ نويسنده:صادق امانی ؛ نويسنده:راضیه دباغ‌زاده - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان - دیویی: 612.04 - 546 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 310000 ریال - 4 -3933-10-964-978 انتخاب
3- ورزش و تمرین‌های ورزشی: راهی برای درمان سرطان: تاثیر ورزش و تمرین‌های ورزشی بر درمان 24 سرطان بسیار شایع و مهلک در سراسر جهان
نويسنده:گئورگ اشتوبینگر ؛ مترجم:عبدالرضا کاظمی ؛ مترجم:مینا حکاک‌زاده - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، مرکز انتشارات علمی - دیویی: 616.99406 - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 5 -5635-10-964-978 انتخاب
4- فیزیولوژی ورزشی پیشرفته: موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی
نويسنده:عبدالرضا کاظمی ؛ نويسنده:صادق امانی ؛ نويسنده:راضیه دباغ‌زاده - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان - دیویی: 612.04 - 520 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 280000 ریال - 1 -3934-10-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1