لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (4)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیچیدگی‌های حضور (مشارکت) برنامه درسی در آموزش عالی
نويسنده:رونالد بارنت ؛ نويسنده:کلی کوات ؛ مترجم:محبوبه خسروی - آوای نور - دیویی: 378.199 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 540000 ریال - 5 -562-309-600-978 انتخاب
2- دانشگاه بوم‌شناختی: آرمان شهری دست‌یافتنی
نويسنده:رونالد بارنت ؛ ويراستار:سارا بقایی - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - دیویی: 378.001 - 454 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 540000 ریال - 1 -007-226-622-978 انتخاب
3- هویت‌های متغیر در آموزش عالی
ويراستار:رونالد بارنت ؛ ويراستار:روبرتو دی‌ناپولی ؛ مترجم:سجاد یاهک - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - دیویی: 378 - 412 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 1 -01-8905-600-978 انتخاب
4- خرد در دانشگاه
نويسنده:نیکلاس ماکسول ؛ نويسنده:رونالد بارنت ؛ مترجم:زهره اسمعیلی - آناپنا - دیویی: 378 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 90000 ریال - 8 -03-7394-600-978 انتخاب
5- ایده آموزش عالی
نويسنده:رونالد بارنت ؛ مترجم:مجید محمدی‌فومنی ؛ مترجم:آریادخت قیومی‌بیدهندی - اندیشه احسان - دیویی: 378.01 - 446 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 670000 ریال - 8 -75-6026-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1