لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (44)
تالیف (76)
ترجمه (0)
تهران (68)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (74)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (76) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انسانها، پای ترازو بایستید!
نويسنده:سعید روح‌افزا ؛ ويراستار:بیوک ملکی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 297.4834 - 64 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 4 -095-391-964 انتخاب
2- مجموعه ترانه‌های شهر (1 تا 5)
نويسنده:مصطفی رحماندوست ؛ نويسنده:اسدالله شعبانی ؛ نويسنده:شکوه قاسم‌نیا - نشر شهر - دیویی: 8fa1 - 66 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 23000 ریال - 8 -055-238-964-978 انتخاب
3- انسانها، پای ترازو بایستید!
نويسنده:سعید روح‌افزا ؛ ويراستار:بیوک ملکی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 297.4834 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 5000 نسخه - 7500 ریال - 2 -095-391-964-978 انتخاب
4- مرد و میدان
نويسنده:طاهره ایبد ؛ نقاش:بیوک ملکی - شرکت به نشر - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 8 -0225-02-964-978 انتخاب
5- از شما، به سوی شما، برای شما: گفتاری درباره پیامبری و پیامبران
نويسنده:سعید روح‌افزا ؛ ويراستار:بیوک ملکی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 297.43 - 68 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 4000 نسخه - 15000 ریال - 8 -118-391-964-978 انتخاب
6- ستاره باران: مجموعه شعر
نويسنده:بیوک ملکی ؛ نقاش:مصطفی گودرزی - انتشارات برگ - دیویی: 8fa1.62 - 44 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1366 - 22000 نسخه - 210 ریال - انتخاب
7- یک امید، یک بهار
گردآورنده:بیوک ملکی ؛ نقاش:فرشید شفیعی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 808.81 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 10000 نسخه - انتخاب
8- احترام
نويسنده:دایان تیلمن ؛ نويسنده:دایانا هسو ؛ نويسنده:دومینیک آچه - نشر افق - دیویی: 305.231 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 2500 نسخه - 6000 ریال - 964-369-190-X انتخاب
9- شیر درنده و خرگوش باهوش
نويسنده:جعفر ابراهیمی ؛ تصويرگر:آرتمیس حبیبی‌آزاد ؛ ويراستار:بیوک ملکی - مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 5500 نسخه - 25000 ریال - 4 -0087-08-964-978 انتخاب
10- عروسیه، عروسی
شاعر:شکوه قاسم‌نیا ؛ شاعر:مصطفی رحماندوست ؛ شاعر:اسدالله شعبانی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.6208 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 4 -161-391-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8