لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (20)
تالیف (0)
ترجمه (34)
تهران (34)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (34)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گاوصندوق دیوانه!
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:حانیه بیجندی - راهنمای سفر - دیویی: 741.5 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 70000 ریال - 7 -42-7422-600-978 انتخاب
2- من حاضرم!
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:حانیه بیجندی ؛ تصويرگر:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 34 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 70000 ریال - 4 -01-7422-600-978 انتخاب
3- با مدیریت جدید پلانکتون
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:حانیه بیجندی ؛ طراح:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 741.5 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 70000 ریال - 6 -49-7422-600-978 انتخاب
4- از ماشین ظرفشویی دوری کنید
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:حانیه بیجندی ؛ تصويرگر:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 34 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 70000 ریال - 5 -04-7422-600-978 انتخاب
5- همه کتاب‌ها مال منه!
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:حانیه بیجندی ؛ تصويرگر:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 34 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 70000 ریال - 8 -03-7422-600-978 انتخاب
6- از ماشین ظرفشویی دوری کنید
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:حانیه بیجندی ؛ تصويرگر:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 34 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 70000 ریال - 5 -04-7422-600-978 انتخاب
7- من حاضرم!
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:حانیه بیجندی ؛ تصويرگر:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 34 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 ریال - 4 -01-7422-600-978 انتخاب
8- باب اسفنجی: بحران پرتاب شدن به بینهایت!
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:حانیه بیجندی - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 70000 ریال - 9 -48-7422-600-978 انتخاب
9- باب اسفنجی: یه کار هنری دیگه
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:حانیه بیجندی - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 34 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 70000 ریال - 2 -05-7422-600-978 انتخاب
10- باب اسفنجی: یه کار هنری دیگه
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:حانیه بیجندی - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 34 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 70000 ریال - 2 -05-7422-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4