لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (17)
تالیف (1)
ترجمه (33)
تهران (34)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (34)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پادشاه جنگل‌های دریایی
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:فاطمه انصاری ؛ تصويرگر:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 741.5 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 70000 ریال - 5 -59-7422-600-978 انتخاب
2- مواظب باشید! آموزش قایق‌سواری
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:حانیه بیجندی ؛ تصويرگر:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 70000 ریال - 1 -02-7422-600-978 انتخاب
3- مواظب باشید! آموزش قایق‌سواری
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:حانیه بیجندی ؛ تصويرگر:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 34 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 70000 ریال - 1 -02-7422-600-978 انتخاب
4- پادشاه جنگل‌های دریایی
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:فاطمه انصاری ؛ تصويرگر:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 741.5 - 34 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 70000 ریال - 5 -59-7422-600-978 انتخاب
5- قصه‌های فوق‌العاده خطرناک
نويسنده:استفان هلینبرگ ؛ مترجم:فاطمه انصاری ؛ طراح:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 741.5 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 90000 ریال - 5 -75-7422-600-978 انتخاب
6- همه کتاب‌ها مال منه!
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:حانیه بیجندی ؛ تصويرگر:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 34 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 70000 ریال - 8 -03-7422-600-978 انتخاب
7- از ماشین ظرفشویی دوری کنید
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:حانیه بیجندی ؛ تصويرگر:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 70000 ریال - 5 -04-7422-600-978 انتخاب
8- در جستجوی اختاپوس
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:فاطمه انصاری ؛ تصويرگر:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 741.5 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 70000 ریال - 8 -58-7422-600-978 انتخاب
9- از ماشین ظرفشویی دوری کنید
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:حانیه بیجندی ؛ تصويرگر:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 813 - 34 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 70000 ریال - 5 -04-7422-600-978 انتخاب
10- کارخانه تولید اسفنج‌های دیوانه
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:حانیه بیجندی ؛ تصويرگر:پل توترون - راهنمای سفر - دیویی: 741.5 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 70000 ریال - 7 -55-7422-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4