لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(66)
چاپ مجدد (67)
تالیف (120)
ترجمه (13)
تهران (1)
شهرستان (132)
كودك و نوجوان (130)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (133) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کوچولوی پرتلاش کیه؟ خوب معلومه منم دیگه!
شاعر:سوده عبدیزدان ؛ تصويرگر:فریبا صدقی‌پور - رعنا - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 11000 نسخه - 2500 ریال - 3 -07-9905-964 انتخاب
2- لالایی‌های رنگی
شاعر:سوده عبدیزدان ؛ تصويرگر:فریبا صدقی‌پور ؛ تصويرگر:شهرزاد خسروی - رعنا - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 7500 ریال - 7 -87-9905-964-978 انتخاب
3- کوچولوی نابغه کیه؟ خوب معلومه منم دیگه!
شاعر:سوده عبدیزدان ؛ تصويرگر:فریبا صدقی‌پور - رعنا - 12 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 22000 نسخه - 3000 ریال - 5 -06-9905-964 انتخاب
4- کوچولوی مهربون کیه؟ خوب معلومه منم دیگه!
شاعر:سوده عبدیزدان ؛ تصويرگر:فریبا صدقی‌پور - فرهنگ مردم - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 5 -173-188-964-978 انتخاب
5- کوچولوی مهربون کیه؟ خوب معلومه منم دیگه!
شاعر:سوده عبدیزدان ؛ نقاش:فریبا صدقی‌پور - رعنا - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 2000 ریال - 9 -1-96288-964 انتخاب
6- گروه نمایش: "آموزش مهارت‌های تقویت عزت نفس و خودباوری"
نويسنده:سوده عبدیزدان ؛ تصويرگر:فریبا صدقی‌پور - صورتی - 12 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 5 -4-95843-600-978 انتخاب
7- کوچولوی با ادب کیه؟ خوب معلومه منم دیگه!
شاعر:سوده عبدیزدان ؛ تصويرگر:فریبا صدقی‌پور - فرهنگ مردم - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 5000 نسخه - 7500 ریال - 4 -170-188-964-978 انتخاب
8- میکی و دوستان (گردش پرماجرا)
مترجم:سوده عبدیزدان ؛ گرافيست:سعید زیدی ؛ گرافيست:مریم مسائلی - صورتی - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 5 -3-99905-600-978 انتخاب
9- میکی و دوستان (جشن تولد پلاتو - کارگاه گوفی - در باغ وحش)
مترجم:سوده عبدیزدان ؛ گرافيست:سعید زیدی ؛ گرافيست:مریم مسائلی - صورتی - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 2 -4-99905-600-978 انتخاب
10- کوچولوی نابغه کیه؟ خوب معلومه منم دیگه!
شاعر:سوده عبدیزدان ؛ تصويرگر:فریبا صدقی‌پور - رعنا - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 11000 نسخه - 2500 ریال - 5 -06-9905-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14