لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(44)
چاپ مجدد (1)
تالیف (45)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (45)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کافران: برگرفته از آیات قرآن کریم و برگزیده احادیث 14 معصوم (ع) و مطالبی از صحیفه سجادیه و مطالبی از نهج‌البلاغه ...
گردآورنده:علی ابراهیمی‌فرسنگی - عصر رهایی - دیویی: 297.159 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 70000 ریال - 2 -16-7664-600-978 انتخاب
2- برگزیده‌ای از سخنان حضرت علی (ع)
گردآورنده:علی ابراهیمی‌فرسنگی ؛ ويراستار:ناصر خاکسار - عصر رهایی - دیویی: 297.9515 - 216 صفحه - جانمازی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 70000 ریال - 8 -72-7664-600-978 انتخاب
3- رستاخیز - قیامت: برگرفته از آیات قرآن کریم و برگزیده احادیث 14 معصوم (ع) و مطالبی از صحیفه سجادیه و مطالبی از نهج‌البلاغه ...
گردآورنده:علی ابراهیمی‌فرسنگی - عصر رهایی - دیویی: 297.44 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 70000 ریال - 1 -13-7664-600-978 انتخاب
4- انفاق - ستایش و پرستش پروردگار: برگرفته از آیات قرآن کریم و برگزیده احادیث 14 معصوم (ع) و مطالبی از صحیفه سجادیه ...
به‌اهتمام:علی ابراهیمی‌فرسنگی - عصر رهایی - دیویی: 297.159 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 ریال - 1 -26-7664-600-978 انتخاب
5- قدرت خداوند: برگرفته از آیات قرآن کریم و برگزیده احادیث 14 معصوم (ع) و مطالبی از صحیفه سجادیه ...
نويسنده:علی ابراهیمی‌فرسنگی - عصر رهایی - دیویی: 297.42 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 8 -14-7664-600-978 انتخاب
6- روایات و برخی از خواص آیات و سور قرآن کریم و صدها مطالب خواندنی دیگر
نويسنده:علی ابراهیمی‌فرسنگی - عصر رهایی - دیویی: 297.157 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 250000 ریال - 8 -43-7664-600-978 انتخاب
7- برگزیده‌ای از سخنان حضرت علی (ع)
گردآورنده:علی ابراهیمی‌فرسنگی - عصر رهایی - دیویی: 297.9515 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 70000 ریال - 1 -68-7664-600-978 انتخاب
8- نیکوکاران: برگرفته از آیات قرآن کریم و برگزیده احادیث 14 معصوم (ع) و مطالبی از صحیفه سجادیه و مطالبی از نهج‌البلاغه
گردآورنده:علی ابراهیمی‌فرسنگی - عصر رهایی - دیویی: 297.159 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 45000 ریال - 5 -28-7664-600-978 انتخاب
9- نماز: برگرفته از آیات قرآن کریم و برگزیده احادیث 14 معصوم (ع) و مطالبی از صحیفه سجادهی و مطالبی از نهج‌البلاغه همراه با جزء دوم قرآن کریم ...
نويسنده:علی ابراهیمی‌فرسنگی - عصر رهایی - دیویی: 297.353 - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 45000 ریال - 1 -00-7664-600-978 انتخاب
10- استغفار - توبه: برگرفته از آیات قرآن کریم و برگزیده احادیث 14 معصوم (ع) و مطالبی از صحیفه سجادیه و مطالبی از نهج‌البلاغه ...
گردآورنده:علی ابراهیمی‌فرسنگی - عصر رهایی - دیویی: 297.464 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 6 -34-7664-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5