لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(433)
چاپ مجدد (1348)
تالیف (656)
ترجمه (1125)
تهران (1771)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (1473)
كمك درسی و آموزشی (19)

تعداد یافت شده (1781) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- افسانه مهر دل و آقا غوله و انگشتر سحرآمیز
نويسنده:نسرین موسوی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده ؛ نقاش:شهرزاد صندوقی - اورانوس - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 2500 ریال - 964-92229-1-X انتخاب
2- سیر تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی
نويسنده:محمدرضا خسروی ؛ ويراستار:محمدکاظم بهنیا ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - نشر آن - دیویی: 909.097671 - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 16000 ریال - 0 -74-7211-964 انتخاب
3- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:مصطفی رحماندوست ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 843.912 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1250 ریال - 0 -506-417-964-978 انتخاب
4- من و زرافه و پلی
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:محبوبه نجف‌خانی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 823 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 6000 ریال - 2 -082-369-964 انتخاب
5- آشنایی با مکتب‌های فلسفی در تعلیم و تربیت
گردآورنده:محمد محمودنژاد ؛ ويراستار:محمدکاظم بهنیا ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - نشر آن،مرکز برنامه‌ریزی‌ و آموزش‌ نیروی‌ انسانی - دیویی: 370.1 - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 7500 ریال - 6 -68-7211-964 انتخاب
6- روشهای تحقیق در علوم اجتماعی و امور فرهنگی
نويسنده:سیاوش خلیلی‌شورینی ؛ ويراستار:محمدکاظم بهنیا ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - نشر آن،مرکز برنامه‌ریزی‌ و آموزش‌ نیروی‌ انسانی - دیویی: 300.72 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 9200 ریال - 8 -67-7211-964 انتخاب
7- کارگاه خاتم‌سازی (1)
نويسنده:هاجر انتظاری‌شغل‌آبادی ؛ نويسنده:حبیب‌الله مهره‌کش ؛ ويراستار:محمدکاظم بهنیا - فرید - دیویی: 745.51 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 38000 ریال - 9 -1-91159-964 انتخاب
8- گرافیک و صفحه‌آرایی
نويسنده:کامران افشارمهاجر ؛ ويراستار:محمدکاظم بهنیا ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - نشر آن،مرکز برنامه‌ریزی‌ و آموزش‌ نیروی‌ انسانی - دیویی: 741.65 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 12000 ریال - 2 -73-7211-964 انتخاب
9- شیوه‌های آموزش ضمن خدمت
گردآورنده:پریچهر چاپچی ؛ ويراستار:محمدکاظم بهنیا ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - نشر آن،مرکز برنامه‌ریزی‌ و آموزش‌ نیروی‌ انسانی - دیویی: 658.31240955 - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5900 ریال - 4 -72-7211-964 انتخاب
10- ادبیات حماسی
گردآورنده:فتح‌الله کشاورز ؛ ويراستار:محمدکاظم بهنیا ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - نشر آن،مرکز برنامه‌ریزی‌ و آموزش‌ نیروی‌ انسانی - دیویی: 8fa1.00903 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5800 ریال - 9 -58-7211-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 179