لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (2)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خونبهار
نويسنده:سحر سزاوار ؛ ويراستار:پروانه طاهری - شقایق - دیویی: 8fa3.62 - 366 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 100 نسخه - 245000 ریال - 9 -096-216-964-978 انتخاب
2- خونبهار
نويسنده:سحر سزاوار ؛ ويراستار:پروانه طاهری - شقایق - دیویی: 8fa3.62 - 368 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 165000 ریال - 9 -096-216-964-978 انتخاب
3- خونبهار
نويسنده:سحر سزاوار ؛ ويراستار:پروانه طاهری - شقایق - دیویی: 8fa3.62 - 366 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 100 نسخه - 245000 ریال - 9 -096-216-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1