لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (2)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دستور زبان انگلیسی
نويسنده:جمشید رجبی - تهران هستی - دیویی: 425 - 298 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1371 - 2000 ریال - انتخاب
2- دستور زبان انگلیسی چهارم و کنکور ریاضی فیزیک، تجربی، اقتصاد
نويسنده:جمشید رجبی - تهران هستی - دیویی: 425 - 298 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 2500 ریال - انتخاب
3- تست زبان
نويسنده:جمشید رجبی - نخست - دیویی: 425 - 154 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 250 ریال - انتخاب
4- تست کنکورزبان
نويسنده:جمشید رجبی - نخست - دیویی: 425 - 154 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 250 ریال - انتخاب
5- زبان انگلیسی
نويسنده:جمشید رجبی - سازمان کنکور - دیویی: 428 - جلد 46 - چاپ 2 سال 1361 - انتخاب
6- دستور زبان انگلیسی چهارم و کنکور ریاضی فیزیک، تجربی، اقتصاد
نويسنده:جمشید رجبی - تهران هستی - دیویی: 425 - 304 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1370 - 1500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1