لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (1)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آفات درختان و درختچه‌های جنگلی و غیر مثمر ایران
نويسنده:منصور عبایی ؛ ويراستار:غلامرضا رجبی - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - دیویی: 634.96 - 180 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 4 -10-6667-964 انتخاب
2- پسیل پسته و سایر پسیل‌های مهم ایران
نويسنده:محمدرضا مهرنژاد ؛ ويراستار:غلامرضا رجبی - سازمان‌ تحقیقات ‌و آموزش‌ کشاورزی - دیویی: 634.5749 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 12000 ریال - 1 -20-6667-964 انتخاب
3- اکولوژی سن‌های زیان‌آور گندم و جو در ایران
نويسنده:غلامرضا رجبی - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - دیویی: 633.1190955 - 346 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 25000 ریال - 2 -11-6667-964 انتخاب
4- آفات و بیماریهای مزارع گندم در ایران
نويسنده:غلامرضا رجبی ؛ نويسنده:مهوش بهروزین - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 633.1190955 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3 -25-7908-964 انتخاب
5- آفات و بیماریهای مزارع گندم در ایران
نويسنده:غلامرضا رجبی ؛ نويسنده:مهوش بهروزین - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 633.1190955 - 182 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 37000 ریال - 964-7908-61-X انتخاب
6- آفات درختان میوه سردسیری
نويسنده:غلامرضا رجبی - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی - دیویی: 632.30955 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 20000 ریال - 3 -94-6598-964 انتخاب
7- مهار بنیادی سن گندم: بر اساس ریشه‌یابی طغیان‌ها و گسترش آفات در ایران
نويسنده:غلامرضا رجبی ؛ ويراستار:محمدحسن عصاره - سازمان‌ تحقیقات ‌و آموزش‌ کشاورزی - دیویی: 633.1190955 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 8 -36-6667-964 انتخاب
8- رده‌بندی حشرات
گردآورنده:مهدی مدرس‌اول ؛ ويراستار:غلامرضا رجبی - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 595.7012 - 564 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 78000 ریال - 1 -197-386-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1