لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (52)
تالیف (87)
ترجمه (3)
تهران (87)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (90) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بافتشناسی انسانی پایه، یا، بافت‌شناسی پزشکی
نويسنده:محمدصادق رجحان - چهر - دیویی: 611.018 - 904 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1374 - 18500 ریال - 0 انتخاب
2- غذا و شفا: تغذیه جدید در سلامتی و بیماری خوراک درمانی Dietoptherapy
نويسنده:محمدصادق رجحان - خیام - دیویی: 615.854 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1366 - 500 ریال - انتخاب
3- غذا و شفا
نويسنده:محمدصادق رجحان - خیام - دیویی: 615.854 - 256 صفحه - رقعی - چاپ 4 سال 1363 - 250 ریال - انتخاب
4- بافت‌شناسی انسانی پایه، یا، بافت‌شناسی پزشکی
نويسنده:محمدصادق رجحان - چهر - دیویی: 611.018 - 562 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 48000 ریال - 9 -146-409-964 انتخاب
5- اطلس بافت‌شناسی
نويسنده:محمدصادق رجحان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 611.018 - 317 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 1200 ریال - انتخاب
6- ضروریات بافت‌شناسی: جامع 1
نويسنده:محمدصادق رجحان - چهر - دیویی: 611.018 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 4500 ریال - 6 -030-409-964 انتخاب
7- بافت‌شناسی عملی همراه با اطلس رنگی
نويسنده:محمدصادق رجحان - مرکز فرهنگی‌ آبا - دیویی: 611.018 - 300 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1375 - 9000 ریال - 0 -30-5610-964-978 انتخاب
8- غذا و شفا: تغذیه جدید در سلامتی و بیماری، خوراک درمانی
نويسنده:محمدصادق رجحان - خیام - دیویی: 615.854 - 392 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1364 - 500 ریال - انتخاب
9- غذا و شفا: میوه‌ها
نويسنده:محمدصادق رجحان - خیام - دیویی: 613.26 - 296 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1365 - 400 ریال - انتخاب
10- نوشابه‌های سرد و گرم
تهيه و تنظيم:محمدصادق رجحان ؛ باهمكاري:مسعود رجحان - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان،اباصالح - دیویی: 641.2 - 34 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1450 ریال - 964-460-492-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9