لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (0)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- باران بر حاشیه‌ی پنجره‌ها
شاعر:حمید حسینیان - آناپنا - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 2 -34-7394-600-978 انتخاب
2- دری به کوچه‌ی آیینه
شاعر:حمید حسینیان - آناپنا - دیویی: 8fa1.62 - 76 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 9 -48-7394-600-978 انتخاب
3- هنوز اول راهم ...: مجموعه شعر
شاعر:حمید حسینیان - چویل - دیویی: 8fa1.62 - 66 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 60000 ریال - 9 -33-7411-600-978 انتخاب
4- لابه‌لای کلمات
گردآورنده:حمید حسینیان - نودا - دیویی: 8fa1.6208 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 8 -01-9868-600-978 انتخاب
5- گل‌واژه‌های زخم: مجموعه اشعار برگزیده کارگاه‌های شعر فارسی ...
گردآورنده:حمید حسینیان - آناپنا - دیویی: 8fa1.6208 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 3 -82-7394-600-978 انتخاب
6- آن روز که برگ آخرش رو بشود
گردآورنده:حمید حسینیان - نودا - دیویی: 8fa1.6208 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 3 -06-9868-600-978 انتخاب
7- در مسیر بهشت: یادنامه‌ی شهدای عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد
گردآورنده:حمید حسینیان ؛ ويراستار:الله‌کرم عباسی ؛ ويراستار:مژده خواجه‌کریم‌الدینی - فتح دنا - دیویی: 955.08430922 - 462 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 2 -6-96779-600-978 انتخاب
8- تشک افتو: مجموعه اشعار برگزیده جشنواره شعر محلی "تشک افتو"
گردآورنده:حمید حسینیان - آناپنا - دیویی: 8fa1.6208 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 0 -83-7394-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1