لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (19)
تالیف (15)
ترجمه (9)
تهران (24)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش موثر نفوذ و ارتباط با دیگران (از راه شناخت تیپ شخصیتی آن‌ها)
نويسنده:فرهاد مدرس ؛ نويسنده:مجید معین ؛ ويراستار:مهدیه محسنی‌فر - کیان‌ پارس - دیویی: 155.2 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 195000 ریال - 3 -2-95018-600-978 انتخاب
2- روش موثر نفوذ و ارتباط با دیگران (از راه شناخت تیپ شخصیتی آن‌ها)
نويسنده:فرهاد مدرس ؛ نويسنده:مجید معین ؛ ويراستار:مهدیه محسنی‌فر - کیان‌ پارس - دیویی: 155.2 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 195000 ریال - 3 -2-95018-600-978 انتخاب
3- روش موثر نفوذ و ارتباط با دیگران: (از راه شناخت تیپ شخصیتی آن‌ها)
نويسنده:فرهاد مدرس ؛ ويراستار:مهدیه محسنی‌فر - کیان‌ پارس،نقره‌فام - دیویی: 155.2 - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1397 - 210000 ریال - 3 -2-95018-600-978 انتخاب
4- هنر طراحی لباس
نويسنده:آرزو اسکندری ؛ ويراستار:مهدیه محسنی‌فر - کتاب آبان - دیویی: 746.92 - 144 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 7 -06-7343-600-978 انتخاب
5- اصول چهره‌نگاری از عکس
نويسنده:لی هموند ؛ مترجم:علی حیاتی ؛ ويراستار:مهدیه محسنی‌فر - هنرهای تجسمی - دیویی: 743.42 - 162 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 180000 ریال - 2 -8-94656-600-978 انتخاب
6- اصول چهره‌نگاری از عکس
نويسنده:لی هموند ؛ مترجم:علی حیاتی ؛ ويراستار:مهدیه محسنی‌فر - هنرهای تجسمی - دیویی: 743.42 - 162 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 180000 ریال - 2 -8-94656-600-978 انتخاب
7- اصول چهره‌نگاری از عکس
نويسنده:لی هموند ؛ مترجم:علی حیاتی ؛ ويراستار:مهدیه محسنی‌فر - هنرهای تجسمی - دیویی: 743.42 - 162 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 550000 ریال - 2 -8-94656-600-978 انتخاب
8- تحول در زندگی
نويسنده:فرهاد مدرس ؛ ويراستار:مهدیه محسنی‌فر ؛ تصويرگر:کیمیا مزروعی - کیان‌ پارس - دیویی: 155.24 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 6 -1-95018-600-978 انتخاب
9- اصول چهره‌نگاری از عکس
نويسنده:لی هموند ؛ مترجم:علی حیاتی ؛ ويراستار:مهدیه محسنی‌فر - نقره‌فام - دیویی: 743.42 - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 150000 ریال - 0 -6-94968-600-978 انتخاب
10- اصول چهره‌نگاری از عکس
نويسنده:لی هموند ؛ مترجم:علی حیاتی ؛ ويراستار:مهدیه محسنی‌فر - هنرهای تجسمی - دیویی: 743.42 - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1399 - 550000 ریال - 2 -8-94656-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3