لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (11)
تالیف (21)
ترجمه (0)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (21)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بینش دینی و قرآن (2)
نويسنده:خسرو رحمت‌اللهی ؛ نويسنده:جواد بارانی ؛ نويسنده:سیداعلاء‌الدین اعلایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.076 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 10000 ریال - 4 -396-353-964 انتخاب
2- بینش دینی و قرآن (3)
نويسنده:خسرو رحمت‌اللهی ؛ نويسنده:جواد بارانی ؛ نويسنده:سیداعلاء‌الدین اعلایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.076 - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 12000 ریال - 2 -397-353-964 انتخاب
3- بینش اسلامی 1 و 2 دوره پیش‌دانشگاهی
نويسنده:خسرو رحمت‌اللهی ؛ نويسنده:جواد بارانی ؛ نويسنده:سیداعلاء‌الدین اعلایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.076 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 7000 ریال - 8 -685-353-964 انتخاب
4- کتاب کار دین و زندگی 3: سوم دبیرستان
نويسنده:سیدعلاءالدین اعلایی ؛ نويسنده:جواد بارانی ؛ نويسنده:خسرو رحمت‌اللهی - مدرسه - دیویی: 297.076 - 200 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 25000 ریال - 7 -917-385-964 انتخاب
5- پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخهای تشریحی دینی (3)
نويسنده:خسرو رحمت‌اللهی ؛ نويسنده:فرهنگ قلعه‌وند - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.076 - 82 صفحه - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1376 - 1800 ریال - 0 -135-436-964 انتخاب
6- کتاب کار دین و زندگی: اول دبیرستان
نويسنده:سیدعلاءالدین اعلایی ؛ نويسنده:جواد بارانی ؛ نويسنده:خسرو رحمت‌اللهی - مدرسه - دیویی: 297.076 - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 16000 ریال - 3 -824-385-964 انتخاب
7- پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخهای تشریحی معارف اسلامی (پیش‌دانشگاهی)
نويسنده:اسدالله وطنی ؛ نويسنده:یونس باقری ؛ ويراستار:خسرو رحمت‌اللهی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.076 - 64 صفحه - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1376 - 1500 ریال - 4 -326-436-964 انتخاب
8- بینش دینی و قرآن (3)
نويسنده:خسرو رحمت‌اللهی ؛ نويسنده:جواد بارانی ؛ نويسنده:سیداعلاء‌الدین اعلایی - مدرسه - دیویی: 297.076 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 15500 ریال - 6 -120-385-964 انتخاب
9- پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخهای تشریحی معارف اسلامی (پیش‌دانشگاهی)
نويسنده:اسدالله وطنی ؛ نويسنده:یونس باقری ؛ ويراستار:خسرو رحمت‌اللهی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.076 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 1800 ریال - 4 -326-436-964 انتخاب
10- بینش دینی و قرآن (2)
نويسنده:خسرو رحمت‌اللهی ؛ نويسنده:جواد بارانی ؛ نويسنده:سیداعلاء‌الدین اعلایی - مدرسه - دیویی: 297.076 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 13000 ریال - 2 -119-385-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3