لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (13)
تالیف (0)
ترجمه (27)
تهران (27)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (27)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اولین جشن سال نو برای رز
نويسنده:آن‌ماری کاپالیجا ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 80000 ریال - 3 -20-2886-964-978 انتخاب
2- یخ‌زده: بخوانیم و گوش کنیم
نويسنده: کمپانی‌والت‌دیسنی ؛ مترجم:المیرا کاس‌نژادبذرهندانی ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 5 -39-2886-964-978 انتخاب
3- یخ‌زده: بخوانیم و گوش کنیم
نويسنده: کمپانی‌والت‌دیسنی ؛ مترجم:المیرا کاس‌نژادبذرهندانی ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 125000 ریال - 5 -39-2886-964-978 انتخاب
4- پونی کوچک من (رنگ‌آمیزی و برچسب‌دار)
نويسنده:آن‌ماری کاپالیجا ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ گرافيست:سیدرسول میردامادی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 120000 ریال - 1 -53-2886-964-978 انتخاب
5- فرشته برفی
نويسنده:کریستین لیسن ؛ مترجم:سیدرسول میردامادی ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 95000 ریال - 7 -48-2886-964-978 انتخاب
6- وینی پو و یک روز طوفانی
نويسنده:والت دیزنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 30000 ریال - 4 -0-95757-964-978 انتخاب
7- یخ‌زده: بخوانیم و گوش کنیم
نويسنده: کمپانی‌والت‌دیسنی ؛ مترجم:المیرا کاس‌نژادبذرهندانی ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 125000 ریال - 5 -39-2886-964-978 انتخاب
8- مانی خوش دست: رنگ‌آمیزی و برچسب
نويسنده: شرکت والت دیزنی ؛ مترجم:ارشیا صادقین ؛ گرافيست:سیدرسول میردامادی - پینه‌دوز - دیویی: 750 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 85000 ریال - 8 -54-2886-964-978 انتخاب
9- شیر و خرگوش
نويسنده:سامپورتا چاترجی ؛ مترجم:ارشیا صادقیان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 823 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 30000 ریال - 0 -63-2886-964-978 انتخاب
10- شاهزاده خانم و قورباغه
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 30000 ریال - 4 -10-2886-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3