لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (17)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (17)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شب نینجاها
نويسنده:مری‌پوپ آزبرن ؛ مترجم:المیرا کاس‌نژادبذرهندانی ؛ تصويرگر:سال مردوکا - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 5 -84-2886-964-978 انتخاب
2- بعد از ظهر در آمازون
نويسنده:مری‌پوپ آزبرن ؛ مترجم:المیرا کاس‌نژادبذرهندانی ؛ گرافيست:سارا کولیوند - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 2 -85-2886-964-978 انتخاب
3- دلیر
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:المیرا کاس‌نژادبذرهندانی ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1500 نسخه - 125000 ریال - 5 -71-2886-964-978 انتخاب
4- یخ‌زده: بخوانیم و گوش کنیم
نويسنده: کمپانی‌والت‌دیسنی ؛ مترجم:المیرا کاس‌نژادبذرهندانی ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1500 نسخه - 125000 ریال - 5 -39-2886-964-978 انتخاب
5- یخ‌زده: بخوانیم و گوش کنیم
نويسنده: کمپانی‌والت‌دیسنی ؛ مترجم:المیرا کاس‌نژادبذرهندانی ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1500 نسخه - 125000 ریال - 5 -39-2886-964-978 انتخاب
6- سیاره گنج
مترجم:المیرا کاس‌نژادبذرهندانی ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 823 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1500 نسخه - 90000 ریال - 6 -90-2886-964-978 انتخاب
7- ماشین‌ها: بخوانیم و گوش کنیم
مترجم:المیرا کاس‌نژادبذرهندانی ؛ ويراستار:عزت جلالی ؛ گرافيست:سیدرسول میردامادی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 6 -74-2886-964-978 انتخاب
8- گوژپشت نتردام
مترجم:المیرا کاس‌نژادبذرهندانی ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 823 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1500 نسخه - 90000 ریال - 3 -91-2886-964-978 انتخاب
9- مومیایی‌ها در صبح
نويسنده:مری‌پوپ آزبرن ؛ مترجم:المیرا کاس‌نژادبذرهندانی ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 1 -82-2886-964-978 انتخاب
10- سوفیای اول: بخوانیم و گوش کنیم
نويسنده: شرکت والت دیزنی ؛ مترجم:المیرا کاس‌نژادبذرهندانی ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1500 نسخه - 125000 ریال - 1 -40-2886-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2