لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(220)
چاپ مجدد (653)
تالیف (341)
ترجمه (532)
تهران (872)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (818)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (873) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیاوش
بازنويسي:آتوسا صالحی ؛ تصويرگر:نیلوفر میرمحمدی - نشر افق - دیویی: 8fa3.62 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 8 -438-369-964-978 انتخاب
2- با اجازه بهار: مجموعه شعر برای نوجوانان
نويسنده:آتوسا صالحی ؛ نقاش:مهنوش مشیری - نقطه - دیویی: 8fa1.62 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 1500 ریال - 1 -24-5548-964 انتخاب
3- انرژی‌های مرگبار
نويسنده:نیک آرنولد ؛ مترجم:محمود مزینانی ؛ ويراستار:آتوسا صالحی - پیدایش - دیویی: 531.6 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 2000 نسخه - 65000 ریال - 3 -448-349-964-978 انتخاب
4- بازیهای جشن تولد: از 4 تا 10 سالگی
نويسنده:اولریش اشتن ؛ مترجم:لی‌لا لفظی ؛ ويراستار:آتوسا صالحی - صابرین - دیویی: 792.4 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 90000 ریال - 6 -50-2785-964-978 انتخاب
5- اسفندیار رویین‌تن
نويسنده:آتوسا صالحی ؛ تصويرگر:نیلوفر میرمحمدی - نشر افق - دیویی: 8fa3.62 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 1 -93-6003-964 انتخاب
6- دلم برای تو تنگ است: مجموعه شعر
شاعر:آتوسا صالحی ؛ تصويرگر:هدی حدادی - پیدایش - دیویی: 8fa1.62 - 48 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 3 -451-349-964-978 انتخاب
7- سیاوش
نويسنده:آتوسا صالحی - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 8fa3.62 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 2 -413-348-964-978 انتخاب
8- کتابچه بدن
نويسنده:نیک آرنولد ؛ مترجم:سارا طاهر ؛ ويراستار:آتوسا صالحی - نشر پیدایش - دیویی: 612 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 7 -507-349-964-978 انتخاب
9- هنری زلزله و دندان شیری
نويسنده:فرانسسکا سایمون ؛ مترجم:آتوسا صالحی ؛ ويراستار:حسین فتاحی - افق، کتابهای فندق - دیویی: 823.914 - 84 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 8 -355-369-964-978 انتخاب
10- قصه‌های شیرین سمک عیار
نويسنده:عذرا جوزدانی ؛ ويراستار:آتوسا صالحی - پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 6 -489-349-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 88