لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (19)
تالیف (38)
ترجمه (13)
تهران (43)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مکانیک خاک
نويسنده:حسن رحیمی - قایم - دیویی: 624.15136 - 522 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1373 - 4700 ریال - انتخاب
2- قتل عمد در آراء دادگاه کیفری استان تهران
نويسنده:نورالله عزیزمحمدی ؛ نويسنده:حسن رحیمی ؛ نويسنده:ابراهیم یوسفی‌محله - جنگل،جاودانه - دیویی: 345.5502525 - 564 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 190000 ریال - 5 -012-316-600-978 انتخاب
3- مکانیک خاک
نويسنده:حسن رحیمی - قایم - دیویی: 624.15136 - 540 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1371 - 3700 ریال - انتخاب
4- مکانیک خاک
نويسنده:حسن رحیمی - دانش و فن - دیویی: 624.15136 - 538 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 15000 ریال - 8 -04-6471-964 انتخاب
5- قتل عمد در آراء دادگاه کیفری استان تهران
نويسنده:نورالله عزیزمحمدی ؛ نويسنده:حسن رحیمی ؛ نويسنده:ابراهیم یوسفی‌محله - جاودانه،جنگل - دیویی: 345.5502525 - 554 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 180000 ریال - 7 -098-158-600-978 انتخاب
6- مکانیک خاک
نويسنده:حسن رحیمی - قایم - دیویی: 624.15136 - 536 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 3700 ریال - انتخاب
7- معدن از اکتشاف تا بهره‌برداری
نويسنده:حسن رحیمی ؛ نويسنده:بیژن ملکی ؛ نويسنده:علی ابراهیم‌زاده - شرکت تعاونی رویکرد نوین - دیویی: 622.1 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 12000 ریال - 4 -3-92043-964 انتخاب
8- مکانیک خاک
نويسنده:حسن رحیمی - دانش و فن - دیویی: 624.15136 - 624 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 60000 ریال - 7 -89-6471-964 انتخاب
9- نظریه‌های ژئوپلیتیکی
نويسنده:حسن رحیمی - انتخاب - دیویی: 320.2 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 80000 ریال - 6 -82-2779-964-978 انتخاب
10- مکانیک خاک
نويسنده:حسن رحیمی - دانش و فن - دیویی: 624.15136 - 522 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1374 - 6000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6