لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (7)
تالیف (15)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیماری‌های کودکان: بیماری‌های اطفال، کودکان و نوجوانان از نظر طب سنتی، اسلامی و مدرن
نويسنده:سیدهادی فاطمی - شهید کاظمی - دیویی: 618.92 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 160000 ریال - 5 -89-8200-600-978 انتخاب
2- بیماری‌های زنان: بارداری، نوزادان، زیبایی اندام و صورت
نويسنده:سیدهادی فاطمی - آوای ابتکار - دیویی: 618.1 - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 7 -8-99960-600-978 انتخاب
3- ناخن‌شناسی و بیماری‌های ناخن
نويسنده:سیدحسین بنی‌هاشمی ؛ ويراستار:سیدهادی فاطمی - ابتکار دانش - دیویی: 616.547 - 50 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 120000 ریال - 1 -527-111-600-978 انتخاب
4- طب سینه به سینه: گزیده‌ای از نسخه‌های مجرب آذربایجان
نويسنده:سیدحسین بنی‌هاشمی‌گرگری ؛ ويراستار:سیدهادی فاطمی - آوای ابتکار - دیویی: 610 - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 125000 ریال - 5 -58-6086-622-978 انتخاب
5- تشخیص بیماری‌ها با بول و براز در طب سنتی اسلامی (درس‌نامه)
نويسنده:سیدحسین بنی‌هاشمی ؛ ويراستار:سیدهادی فاطمی - آوای ابتکار - دیویی: 610 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 260000 ریال - 2 -59-6086-622-978 انتخاب
6- ورم‌شناسی و علاج الاورام از دیدگاه طب سنتی اسلامی
نويسنده:سیدحسین بنی‌هاشمی‌گرگری ؛ ويراستار:سیدهادی فاطمی - ابتکار دانش - دیویی: 610 - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 170000 ریال - 3 -523-111-600-978 انتخاب
7- علاج الاطفال: درمان بیماری‌های کودکان در طب سنتی
نويسنده:حسین بنی‌هاشمی ؛ ويراستار:سیدهادی فاطمی - آوای ابتکار - دیویی: 610 - 119 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 165000 ریال - 7 -54-6086-622-978 انتخاب
8- امداد و فوریت‌های پزشکی در طب سنتی اسلامی
نويسنده:سیدحسین بنی‌هاشمی‌گرگری ؛ ويراستار:سیدهادی فاطمی - ابتکار دانش - دیویی: 610 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 170000 ریال - 2 -520-111-600-978 انتخاب
9- ورم‌شناسی و علاج الاورام از دیدگاه طب سنتی اسلامی
نويسنده:سیدحسین بنی‌هاشمی‌گرگری ؛ ويراستار:سیدهادی فاطمی - آوای ابتکار - دیویی: 610 - 139 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 170000 ریال - 1 -56-6086-622-978 انتخاب
10- طب سینه به سینه: گزیده‌ای از نسخه‌های مجرب آذربایجان
نويسنده:سیدحسین بنی‌هاشمی‌گرگری ؛ ويراستار:سیدهادی فاطمی - ابتکار دانش - دیویی: 610 - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 120000 ریال - 8 -528-111-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2