لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (7)
تالیف (15)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درمان سنتی: بر اساس طب اصیل ایرانی اسلامی
تدوين:سیدهادی فاطمی ؛ ويراستار:زهرا یوسفان‌نجف‌آبادی - مجد اسلام - دیویی: 615.84 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 65000 ریال - 5 -18-7702-600-978 انتخاب
2- بیماری‌های کودکان: بیماری‌های اطفال، کودکان و نوجوانان از نظر طب سنتی، اسلامی و مدرن
نويسنده:سیدهادی فاطمی - شهید کاظمی - دیویی: 618.92 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 160000 ریال - 5 -89-8200-600-978 انتخاب
3- درمان سنتی: بر اساس طب اصیل ایرانی اسلامی
تدوين:سیدهادی فاطمی ؛ ويراستار:زهرا یوسفان‌نجف‌آبادی - مجد اسلام - دیویی: 615.84 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 70000 ریال - 5 -18-7702-600-978 انتخاب
4- طب سینه به سینه: گزیده‌ای از نسخه‌های مجرب آذربایجان
نويسنده:سیدحسین بنی‌هاشمی‌گرگری ؛ ويراستار:سیدهادی فاطمی - ابتکار دانش - دیویی: 610 - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 120000 ریال - 8 -528-111-600-978 انتخاب
5- طب سینه به سینه: گزیده‌ای از نسخه‌های مجرب آذربایجان
نويسنده:سیدحسین بنی‌هاشمی‌گرگری ؛ ويراستار:سیدهادی فاطمی - آوای ابتکار - دیویی: 610 - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 125000 ریال - 5 -58-6086-622-978 انتخاب
6- تشخیص بیماری‌ها با بول و براز در طب سنتی اسلامی (درس‌نامه)
نويسنده:سیدحسین بنی‌هاشمی ؛ ويراستار:سیدهادی فاطمی - آوای ابتکار - دیویی: 610 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 260000 ریال - 2 -59-6086-622-978 انتخاب
7- بیماری‌های زنان: بارداری، نوزادان، زیبایی اندام و صورت
نويسنده:سیدهادی فاطمی - آوای ابتکار - دیویی: 618.1 - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 7 -8-99960-600-978 انتخاب
8- امداد و فوریت‌های پزشکی در طب سنتی اسلامی
نويسنده:سیدحسین بنی‌هاشمی‌گرگری ؛ ويراستار:سیدهادی فاطمی - ابتکار دانش - دیویی: 610 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 170000 ریال - 2 -520-111-600-978 انتخاب
9- چرا و چگونه بیمار می‌شویم؟ (علل الامراض): بررسی علت بیماری‌ها از نظر طب اسلامی، سنتی و طب جدید
نويسنده:سیدهادی فاطمی - شهید کاظمی - دیویی: 610 - 405 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 140000 ریال - 9 -23-8200-600-978 انتخاب
10- درمان سنتی: بر اساس طب اصیل ایرانی اسلامی
تدوين:سیدهادی فاطمی ؛ ويراستار:زهرا یوسفان‌نجف‌آبادی - مجد اسلام - دیویی: 615.84 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 70000 ریال - 5 -18-7702-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2