لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (9)
تالیف (23)
ترجمه (0)
تهران (12)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- با تو، دنیا مال من است ...
نويسنده:شهلا خودی‌زاده ؛ ويراستار:میترا شیرانلی - آئی ‌سا - دیویی: 8fa3.62 - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 320000 ریال - 5 -4-99195-622-978 انتخاب
2- حریر
نويسنده:شهلا خودی‌زاده - ری‌را - دیویی: 8fa3.62 - 520 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 350000 ریال - 5 -1-97013-600-978 انتخاب
3- شب ماه
نويسنده:شهلا خودی‌زاده ؛ ويراستار:س. مهربانی - نشر علی - دیویی: 8fa3.62 - 978 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000000 ریال - 1 -357-193-964-978 انتخاب
4- شمارش معکوس
نويسنده:شهلا خودی‌زاده ؛ ويراستار:افسانه نظری - شقایق - دیویی: 8fa3.62 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 600000 ریال - 7 -186-216-964-978 انتخاب
5- پاییز بی‌مهر
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ نويسنده:شهلا خودی‌زاده - پرسمان - دیویی: 8fa3.62 - 404 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 180000 ریال - 0 -145-187-600-978 انتخاب
6- از حالا تا ابد
نويسنده:شهلا خودی‌زاده - ری‌را - دیویی: 8fa3.62 - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300000 ریال - 9 -3-97013-600-978 انتخاب
7- پاییز بی‌مهر
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ نويسنده:شهلا خودی‌زاده - آئی ‌سا - دیویی: 8fa3.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 280000 ریال - 8 -3-99195-622-978 انتخاب
8- پاییز بی‌مهر
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ نويسنده:شهلا خودی‌زاده - پرسمان - دیویی: 8fa3.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 180000 ریال - 0 -145-187-600-978 انتخاب
9- پاییز بی‌مهر
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ نويسنده:شهلا خودی‌زاده - پرسمان - دیویی: 8fa3.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 180000 ریال - 0 -145-187-600-978 انتخاب
10- چتری برای روزهای بارانی
نويسنده:فاطمه قادری ؛ ويراستار:شهلا خودی‌زاده - پرسمان - دیویی: 8fa3.62 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 1 -164-187-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3