لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (9)
تالیف (24)
ترجمه (0)
تهران (13)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماه تی‌تی
نويسنده:آزاده عزیزان‌آبکنار ؛ ويراستار:شهلا خودی‌زاده - آئی ‌سا - دیویی: 8fa3.62 - 458 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 650000 ریال - 7 -1-95194-622-978 انتخاب
2- شمارش معکوس
نويسنده:شهلا خودی‌زاده ؛ ويراستار:افسانه نظری - شقایق - دیویی: 8fa3.62 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 600000 ریال - 7 -186-216-964-978 انتخاب
3- پاییز بی‌مهر
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ نويسنده:شهلا خودی‌زاده - پرسمان - دیویی: 8fa3.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 180000 ریال - 0 -145-187-600-978 انتخاب
4- شب ماه
نويسنده:شهلا خودی‌زاده ؛ ويراستار:س. مهربانی - نشر علی - دیویی: 8fa3.62 - 962 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 900000 ریال - 1 -357-193-964-978 انتخاب
5- فقط تو ...
نويسنده:شهلا خودی‌زاده - علی - دیویی: 8fa1.62 - 652 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000000 ریال - 0 -523-193-964-978 انتخاب
6- پاییز بی‌مهر
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ نويسنده:شهلا خودی‌زاده - پرسمان - دیویی: 8fa3.62 - 404 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 180000 ریال - 0 -145-187-600-978 انتخاب
7- من و آغوش تو
نويسنده:شهلا خودی‌زاده ؛ ويراستار:میترا شیرانلی - آئی ‌سا - دیویی: 8fa3.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 650000 ریال - 2 -08-6462-622-978 انتخاب
8- پاییز بی‌مهر
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ نويسنده:شهلا خودی‌زاده - پرسمان - دیویی: 8fa3.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 180000 ریال - 0 -145-187-600-978 انتخاب
9- ماریا
نويسنده:زهرا علیزاده ؛ ويراستار:شهلا خودی‌زاده - آئی‌سا - دیویی: 8fa3.62 - 516 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 700000 ریال - 1 -3-95194-622-978 انتخاب
10- چتری برای روزهای بارانی
نويسنده:فاطمه قادری ؛ ويراستار:شهلا خودی‌زاده - پرسمان - دیویی: 8fa3.62 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 1 -164-187-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3