لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(80)
چاپ مجدد (253)
تالیف (320)
ترجمه (13)
تهران (332)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (328)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (333) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جا مانده از کاروان: قصه عبدالله بن عفیف
نويسنده:محمود جوانبخت ؛ نقاش:سجاد رزاقی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 30000 نسخه - 1500 ریال - 964-432-546-X انتخاب
2- بوی کباب و صدای سکه
نويسنده:احمد عربلو ؛ نقاش:سجاد رزاقی - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 8fa7.32 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 4000 نسخه - 2500 ریال - 6 -72-6742-964 انتخاب
3- عبدلی خیاط میشه
شاعر:محمود دلاویز ؛ تصويرگر:سجاد رزاقی - لوح دانش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 9 -21-7104-964 انتخاب
4- بابا ریش سفید
شاعر:مرضیه موردگر ؛ نقاش:سجاد رزاقی - سیمای فرهنگ - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 10000 نسخه - 2000 ریال - 4 -37-5661-964 انتخاب
5- کبوتر طلایی و کبوتر نقره‌ای
بازنويسي:اندرو لنگ ؛ مترجم:کاوه پرتوی ؛ نقاش:سجاد رزاقی - نشر واژه‌سرا - دیویی: 398.21 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 7 -8-92127-964 انتخاب
6- دزده و مرغ قلقلی: شعر کودکانه
شاعر:محمود میرزایی‌دلاویز ؛ تصويرگر:سجاد رزاقی - لوح دانش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 8 -13-7104-964 انتخاب
7- آموزش گام به گام اصول اندازه‌گیری الکتریکی شاخه فنی و حرفه‌ای ویژه رشته‌ی الکترونیک و الکتروتکنیک...‌
نويسنده:سجاد رزاقی - نشر آزمون - دیویی: 621.374 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 8 -012-512-964 انتخاب
8- عبدلی عطار میشه
شاعر:محمود میرزایی‌دلاویز ؛ تصويرگر:سجاد رزاقی - لوح دانش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 964-7104-09-X انتخاب
9- عبدلی خیاط میشه
شاعر:محمود دلاویز ؛ تصويرگر:سجاد رزاقی - لوح دانش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 9 -21-7104-964 انتخاب
10- سوسکی خانم پر داره اگر چه شوهر داره
نويسنده:سوسن طاقدیس ؛ نقاش:سجاد رزاقی ؛ ويراستار:شهرام شفیعی - ذکر، کتابهای ‌قاصدک - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 6 -209-307-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 34