لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(80)
چاپ مجدد (253)
تالیف (320)
ترجمه (13)
تهران (332)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (328)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (333) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گربه ایران ما
نويسنده:فریبا کلهر ؛ نقاش:سجاد رزاقی - پریمان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 4 -3-95798-964 انتخاب
2- عبدلی نقاش میشه
شاعر:محمود میرزایی‌دلاویز ؛ تصويرگر:سجاد رزاقی - لوح دانش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 1 -11-7104-964 انتخاب
3- رنگ‌آمیزی کودکان: وسایل نقلیه
نقاش:سجاد رزاقی - پارس - دیویی: 750 - 12 صفحه - چاپ 5 سال 1374 - 10000 نسخه - 900 ریال - انتخاب
4- نه چک زدیم نه چونه عروس اومد به خونه
شاعر:ناصر کشاورز ؛ نقاش:سجاد رزاقی - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 15000 نسخه - 2000 ریال - 4 -39-6742-964 انتخاب
5- دزده و مرغ قلقلی: شعر کودکانه
شاعر:محمود میرزایی‌دلاویز ؛ تصويرگر:سجاد رزاقی - لوح دانش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 نسخه - 2000 ریال - 8 -13-7104-964 انتخاب
6- حسن کچل تو کوچه، دنبال یک کلوچه
شاعر:ناصر کشاورز ؛ تصويرگر:سجاد رزاقی - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 15000 نسخه - 2000 ریال - 8 -37-6742-964 انتخاب
7- بابا ریش سفید
شاعر:مرضیه موردگر ؛ نقاش:سجاد رزاقی - سیمای فرهنگ - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 4 -37-5661-964 انتخاب
8- عبدلی خیاط میشه
شاعر:محمود دلاویز ؛ تصويرگر:سجاد رزاقی - لوح دانش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 9 -21-7104-964 انتخاب
9- دزد کفشها (دوره پنج جلدی)
نويسنده:احمد عربلو ؛ نقاش:سجاد رزاقی - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 8fa7.3 - 68 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1386 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 4 -56-6742-964 انتخاب
10- قصه‌های تصویری
به‌اهتمام:احمد عربلو ؛ تصويرگر:سجاد رزاقی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.6 - 30 صفحه - جلد 1 - بیاضی (شومیز) - چاپ 12 سال 1389 - 3300 نسخه - 8000 ریال - 4 -765-353-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 34