لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خوشگل نشدم؟
نويسنده:جفری کوهن ؛ مترجم:عطیه الحسینی ؛ ويراستار:سارا مطلوب - پرتقال - دیویی: 813 - 28 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 15000 ریال - 8 -24-8347-600-978 انتخاب
2- بهترین کلاس دنیا
نويسنده:جفری کوهن ؛ مترجم:آرین الحسینی ؛ ويراستار:آزاده کامیار - پرتقال - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 230000 ریال - 3 -335-462-600-978 انتخاب
3- خوشگل نشدم؟
نويسنده:جفری کوهن ؛ مترجم:عطیه الحسینی ؛ ويراستار:سارا مطلوب - پرتقال - دیویی: 813 - 28 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 190000 ریال - 8 -24-8347-600-978 انتخاب
4- اعتیاد را مغلوب کنید: برنامه‌ی فردی ترک اعتیاد
نويسنده:جفری کوهن ؛ مترجم:بیتا بروفه - آرنا - دیویی: 362.293 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 65000 ریال - 5 -216-356-600-978 انتخاب
5- بهترین کلاس دنیا
نويسنده:جفری کوهن ؛ مترجم:آرین الحسینی ؛ ويراستار:آزاده کامیار - پرتقال - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 230000 ریال - 3 -335-462-600-978 انتخاب
6- خوشگل نشدم؟
نويسنده:جفری کوهن ؛ مترجم:عطیه الحسینی ؛ ويراستار:سارا مطلوب - پرتقال - دیویی: 813 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 190000 ریال - 8 -24-8347-600-978 انتخاب
7- خوشگل نشدم؟
نويسنده:جفری کوهن ؛ مترجم:عطیه الحسینی ؛ ويراستار:سارا مطلوب - پرتقال - دیویی: 813 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 280000 ریال - 8 -24-8347-600-978 انتخاب
8- بهترین کلاس دنیا
نويسنده:جفری کوهن ؛ مترجم:آرین الحسینی ؛ ويراستار:آزاده کامیار - پرتقال - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 280000 ریال - 3 -335-462-600-978 انتخاب
9- خوشگل نشدم؟
نويسنده:جفری کوهن ؛ مترجم:عطیه الحسینی ؛ ويراستار:سارا مطلوب - پرتقال - دیویی: 813 - 28 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 8 -24-8347-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1