لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (19)
تالیف (18)
ترجمه (9)
تهران (27)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (21)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از خود راضی
نويسنده:عبدالرحمن رزندی ؛ نقاش:مهرنوش معصومیان - اشاره - دیویی: 8fa3 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 50000 ریال - 8 -27-8936-964-978 انتخاب
2- غازی که تخم طلا می‌گذاشت
مترجم:عبدالرحمن رزندی - اشاره - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 7500 ریال - 9 -33-8936-964-978 انتخاب
3- از خود راضی
نويسنده:عبدالرحمن رزندی ؛ نقاش:مهرنوش معصومیان - اشاره - دیویی: 8fa3.62 - (در1جلد ) - چاپ 2 سال 1369 - 160 ریال - انتخاب
4- غازی که تخم طلا می‌گذاشت
مترجم:عبدالرحمن رزندی - اشاره - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 1850 ریال - 0 انتخاب
5- روباه و گربه وحشی
نويسنده:عبدالرحمن رزندی ؛ نقاش:مه‌رو نونهالی - اشاره - دیویی: 813 - (در1جلد ) - چاپ 2 سال 1369 - 160 ریال - انتخاب
6- روباه و گربه وحشی: خودخواهی: دو داستان
نويسنده:عبدالرحمن رزندی ؛ نقاش:مهر نونهالی - اشاره - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 5000 ریال - 4 -25-8936-964-978 انتخاب
7- روباه زرنگ و بز نادان
نويسنده:عبدالرحمن رزندی ؛ نقاش:محسن احتشامی‌نیا - اشاره - دیویی: 8fa3.62 - (در1جلد ) - چاپ 2 سال 1369 - 160 ریال - انتخاب
8- خاک بکر
نويسنده:ایوان‌سرگی‌یویچ تورگنیف ؛ مترجم:عبدالرحمن رزندی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 891.733 - 468 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1379 - 12300 ریال - 1 -621-000-964 انتخاب
9- خاک بکر
نويسنده:ایوان‌سرگی‌یویچ تورگنیف ؛ مترجم:عبدالرحمن رزندی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 891.733 - 468 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 42000 ریال - 4 -0621-00-964-978 انتخاب
10- روباه وگربه وحشی: خودخواهی: دو داستان
نويسنده:عبدالرحمن رزندی ؛ نقاش:مهر نونهالی - اشاره - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1367 - 200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3