لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (6)
ترجمه (1)
تهران (1)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ارزشیابی کارشناسان در توانبخشی آموزشی
نويسنده:میثم شفیعی ؛ نويسنده:زهرا آقاخان‌بابایی ؛ نويسنده:محسن جعفری - زهرا مسائلی - دیویی: 362.17860955 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 70000 ریال - 8 -1155-04-600-978 انتخاب
2- پروتکل ارزشیابی، تشخیص، تعیین پیش آگهی و برنامه‌های آموزشی - درمانی در توانبخشی آموزشی
به‌اهتمام:میثم شفیعی ؛ به‌اهتمام:زهرا آقاخان‌بابایی ؛ به‌اهتمام:رقیه شفیعی - تولید علم - دیویی: 362 - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 140000 ریال - 4 -6-95343-600-978 انتخاب
3- برنامه‌ریزی عملیاتی در توانبخشی
نويسنده:میثم شفیعی ؛ نويسنده:زهرا آقاخان‌بابایی ؛ نويسنده:نعمت‌الله خواجه - زهرا مسائلی - دیویی: 370.1 - 134 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 70000 ریال - 6 -1146-04-600-978 انتخاب
4- نگاهی نو به توانبخشی آموزشی: مدل جامع یکپارچه با تاکید بر سطوح پیشگیری
نويسنده:زهرا آقاخان‌بابایی ؛ نويسنده:الهام احراری ؛ نويسنده:الهام بهمنی - محسن جعفری - دیویی: 362.4 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 70000 ریال - 9 -1075-04-600-978 انتخاب
5- بهبود کیفیت زندگی خانواده‌های کودکان با نیازهای خاص
نويسنده:زهره سلطانی‌وشاره ؛ نويسنده:میثم شفیعی ؛ نويسنده:نوشین حقوقی - تولید علم - دیویی: 649.151 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 80000 ریال - 1 -27-8202-600-978 انتخاب
6- 55 بازی برای مداخله زودهنگام و والدین کودکان دارای نیازهای ویژه
گردآورنده:مهوش جعفری ؛ گردآورنده:میثم شفیعی ؛ گردآورنده:زهرا آقاخان‌بابایی - تولید علم - دیویی: 649.154 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 4 -13-8202-600-978 انتخاب
7- خانواده و کودک نیاز خاص از دیدگاه سیستمی
نويسنده:دایان برکل‌زاگر ؛ مترجم:نوشین حقوقی ؛ مترجم:میثم شفیعی - تولید علم - دیویی: 618.9285882 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 5 -29-8202-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1